Ministry of Foreign Affairs of Ukraine

Kyiv 22:35

Svoboda in dostojanstvo pomenita formula boja za neodvisnost

27 November 2017, 11:34

Svoboda in dostojanstvo pomenita formula boja za neodvisnost

Pojav na politični sceni svobodne in neodvisne Ukrajine je postal eden najpomembnejših dogodkov v svetovni zgodovini 20. stoletja, saj gre za naravni rezultat želje ukrajinskega naroda, da postane gospodar v lastni hiši.

Ukrajina je postala enaka med enakimi državami svetovne skupnosti in samozavestno nadaljuje svojo pot pri izvajanju političnih in gospodarskih reform, leta 2017 pa je obeležila 26. obletnico svoje državnosti.

Šestindvajseta obletnica državnosti Ukrajine, čeprav ni jubilejna, je postala prav posebna, saj so jo zaznamovali številni dogodki, ki bodo pustili svoj pečat v zgodovini Ukrajine in zagotovo tudi vplivali na prihodnost.

V zadnjih treh letih Ukrajinska država preživlja izredno težke čase, ko se mora bojevati za svojo neodvisnost in ozemeljsko celovitost, braniti pred invazijo agresorske države Rusije, ki ignorira mednarodna načela in norme ter na vsak način poskuša povečati svoj vpliv v regiji. Rezultat agresivne in protipravne politike Rusije je nezakonita aneksija ukrajinskega ozemlja – Avtonomne Republike Krim ter Sevastopola.

Ne smemo prezreti dejstva, da je v tri in pol leta trajajoči vojni ruska oborožena agresija zoper Ukrajino na območju Donbasa povzročila številne žrtve:

 

–        skupno število žrtev vojne na vzhodu Ukrajine je preseglo 34 tisoč;

–        več kot 11.000 ljudi je umrlo, vključno s približno 3.300 ukrajinskimi vojaki;

–        1,8 milijona Ukrajincev iz Doneške in Luganske regij je razseljenih znotraj Ukrajine;

–        7% ozemlja Ukrajine je okupiranih s strani Rusije;

–        20% ukrajinskega gospodarstva in industrijskih objektov je ruska stran zasegla oz. uničila.

Celo po tem, ko je Ukrajina dala pobudo za Minska pogajanja in po večkrat razglašeni prekinitvi ognja, vsak dan prihajajo poročila o človeških žrtvah ter ruskem obstreljevanju ukrajinskih položajev na bojni črti.

         Preko nekontroliranega dela ukrajinsko-ruske državne meje Rusija še naprej dovaža orožje, strelivo in gorivo na zasedeno ozemlje Donbasa z namenom oskrbe in okrepitve redne ruske vojske ter podpiranih z njene strani ilegalnih oboroženih enot. V nasprotju z dogovori iz Minska okupacijska oblast Posebni opazovalni misiji OVSE še naprej preprečuje dostop do nekontroliranega dela meje. Pod pretvezo "humanitarnih konvojev" Rusija teroristom dovaža orožje in strelivo.

Toda, zahvaljujoč pogumu ukrajinskih vojakov in solidarnosti mednarodne skupnosti, se je Ukrajina učinkovito uprla državi-agresorju in vodi v regiji učinkovito varnostno politiko.

V teh izredno težkih pogojih je Ukrajina pridobila številne resnične zmage na dolgi poti približevanja EU in spodbudila rojstvo močne civilne družbe.

Revolucija dostojanstva je ne le Evropi, temveč tudi celotnemu svetu pokazala odločno, neodvisno, intelektualno razvito ukrajinsko skupnost, pripravljeno se boriti za svojo svetlo prihodnost, braniti svoje neodtujljive pravice do obstoja. Ukrajina je pokazala svojo solidarnost z Evropsko unijo, EU pa je nato pokazala svojo enotnost v zvezi z Ukrajino.

Svoboda in dostojanstvo celotnega naroda in vsakega posameznika pomenita formulo boja Ukrajine za neodvisnost, vključevanje v civilizacijski evropejski prostor in vrednostni temelj prerojene ukrajinske družbe in države.

V šestindvajsetih letih neodvisnosti se je Ukrajina uveljavila kot demokratična, suverena in enotna evropska država, ki je okrepila svoj mednarodni položaj, potrdila svojo pravico do samoodločbe, ki so jo dolga stoletja sanjali, z resničnimi dosežki na področju razvoja svoje državnosti.

EU in NATO

Strateška usmerjenost ukrajinske države v približevanje EU in NATO ima trdne temelje. Številni pomembni politični koraki so prispevali k njenemu mednarodnemu priznanju in krepitvi ugleda, ki je eden ključnih odločilnih dejavnikov varnosti in stabilnosti v Evropi in svetu.

Po zmagi Revolucije Dostojanstva v Ukrajini je Vrhovna Rada Ukrajine 13. marca 2014 sprejela Resolucijo o potrditvi usmeritve Ukrajine v pridruževanje EU in prednostnih ukrepih na tem področju, ki potrjuje, da Ukrajina ne bo spremenila svoje usmeritve v evropsko povezovanje, končni cilj katerega je polnopravno članstvo v EU. S podpisom in ratifikacijo pridružitvenega sporazuma med Ukrajino in EU se je odnos med strankami začel razvijati na kakovostno novi ravni političnega združevanja in gospodarskega povezovanja.

Poudariti velja učinkovito izvedene obsežne reforme, ki so bili nujni za liberalizacijo vizumskega režima za državljane Ukrajine, zlasti na področju boja s korupcijo, zagotavljanja človekovih pravic, upravljanja migracij in meja. Uvedba junija 2017 liberalizacije vizumskega režima pomeni dejstvo, da je EU potrdila napredek Ukrajine in v ukrajinski državi vidi zanesljivo partnerico. Enajsti junij bo za vedno vpisan v zgodovino Ukrajine kot dokončni odhod iz ruskega imperija. Prav zaradi evropskih vrednot je ukrajinski narod začel Revolucijo Dostojanstva in zahteval reforme in pridruževanje EU.

Prvega septembra 2017 je Ukrajina obeležila začetek veljavnosti Pridružitvenega sporazuma med Ukrajino in Evropsko unijo, ki je bil prvi in izjemno pomemben korak za vrnitev ukrajinske države v evropsko družino.

Šestega julija 2017 je predsednik Ukrajine Petro Porošenko podpisal zakon, ki utrjuje usmeritev Ukrajine v članstvo v Natu kot strateške zunanjepolitične prioritete države. Trenutno ima Ukrajina zadostno političnih in pravnih pogojev za popolno institucionalno približevanje Severnoatlantskemu zavezništvu.

Prav v letu 2017 sta Ukrajina in NATO obeležila 20. obletnico posebnega partnerstva (listina o posebnem partnerstvu med Ukrajino in Organizacijo Severnoatlantske pogodbe je bila podpisana 9. julija 1997). V dveh desetletjih skupne zgodovine se sodelovanje med Kijevom in zavezništvom trenutno preizkuša kot spopad z resnično grožnjo svetovni varnosti, in sicer z agresivno Rusijo.

Posvetovanja in sodelovanje med Ukrajino in Natom pokriva številna področja: mirovne operacije, reformo varnostnih in obrambnih struktur, neposredno vojaško sodelovanje in oborožitev. Sodelovanje na področju vojaških vaj večnacionalnih sil se aktivno razvija.

Učinkovitost skupnih vojaških vaj Ukrajine z državami članicami zveze NATO je bila dokazana na stopnji vključevanja oboroženih sil Ukrajine pri izvajanju nalog v okviru protiteroristične operacije na vzhodu Ukrajine.

Uvaja se Koncept razvoja varnosti in obrambe Ukrajine. Sklenjenih je že pet pogodb o standardizaciji NATO. Trenutno se izvaja implementacija 12 vojaških standardov zveze NATO, s čimer se povečuje profesionalnost ukrajinske vojske: 70.000 oseb je sklenilo pogodbo z ukrajinsko vojsko.

Leta 2017 so se vojaki NATA prvič udeležili parade ob Dnevu državnosti Ukrajine. Njihova udeležba je jasno pokazala, kako se je v zadnjih letih okrepilo partnerstvo med Ukrajino in zavezništvom. Parade so se udeležili tudi vodstva delavci obrambnih ministrstev ter vojaki oboroženih sil Združenega kraljestva, Gruzije, Estonije, Kanade, Latvije, Litve, Moldavije, Poljske, Romunije in Združenih držav Amerike.

Velja poudariti, da bo članstvo Ukrajine v EU in NATO imelo velik civilizacijski pomen. Za neodvisno Ukrajino "vstop" v naštete organizacije pomeni predvsem pridružitev družini civilizacijskih držav s skupnimi demokratičnimi vrednotami, ki jih ukrajinsko ljudstvo v celoti deli.

Upoštevajoč naprednost in perspektivnost, ki ju je Ukrajine pokazala v zadnjih letih, je mogoče trditi, da je ukrajinska država močan mednarodni igralec, ki bo svoj politični in gospodarski potencial vsako leto samo še povečeval. S tem se bo Ukrajina še naprej uveljavljala na političnem zemljevidu sveta.

 25. obletnica vzpostavitve diplomatskih odnosov med Ukrajino in Slovenijo

Leta 2017 Ukrajina obeležuje še en pomemben dosežek - 25. obletnico vzpostavitve diplomatskih odnosov z Republiko Slovenijo. V dadnjih 25. letih sta Ukrajina in Slovenija oblikovali trdno in zanesljivo podlago za plodno sodelovanje, ki se še naprej razvija v duhu spoštovanja in razumevanja.

         Dodatna potrditev nadaljnjega poglabljanja prijateljskih odnosov med državama sta bila uradni obisk predsednika Ukrajine Petra Porošenka v Sloveniji 8. novembra 2016 in sprejeta skupna deklaracija predsednika Ukrajine Petra Porošenka in predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Deklaracija je postala nekakšen akcijski načrt nadaljnjega razvoja dvostranskih odnosov.

Simbolično je tudi dejstvo, da imata Ukrajina in Slovenija skupna stališča o ključnih vprašanjih mednarodne agende, še posebej sta obe državi zavezani miroljubnemu reševanju sporov in spoštovanju odločb mednarodnih sodišč in razsodišč, temeljnim načelom in normam mednarodnega prava, ki so zapisani v osnovnih dokumentih ZN in OVSE, še posebej spoštovanju neodvisnosti, suverenosti, nedotakljivosti meja in ozemeljske celovitosti držav, zvesti demokratičnim standardom in načelu vladavine prava.

             Obisk je potrdil, da sta državi zainteresirani za poglabljanje celovitega partnerstva, ki temelji na načelih solidarnosti in medsebojne podpore na političnem, trgovinskem, gospodarskem, znanstvenem, tehničnem, kulturnem, humanitarnem in drugih področjih.

             Ukrajina je hvaležna Sloveniji za nespremenljivo stališče glede podpore v njenem boju za ozemeljsko celovitost, neodvisnost in suverenost ter humanitarno pomoč, še posebej za izvajanje naslednjih projektov:

–                             program zdravljenja ukrajinskih otrok, ki živijo na območjih, prizadetih zaradi posledic jedrske nesreče v Černobilu, in sicer v Mladinskem zdravilišču in letovišču Rdečega križa Slovenije Debeli rtič v Ankaranu na jadranski obali;

–                             projekt psihološke rehabilitacije v Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli rtič v Ankaranu ukrajinskih otrok, čigar starši so umrli ali so bili poškodovani v času revolucije dostojanstva ali med izvajanjem protiteroristične operacije na vzhodu Ukrajine. V zadnjih treh letih je bilo tovrstne rehabilitacije deležnih že več kot 300 ukrajinskih otrok;

–                                  v okviru sodelovanja z ITF fundacijo v obdobju med oktobrom in decembrom 2015, je v avgustu 2016 in juliju 2017 v Univerzitetnem rehabilitacijskem centru Soča v Ljubljani opravila program protetike in rehabilitacije deklica iz Ukrajine Natalia Lafazan;

–                                  Slovenija je sprejela na rehabilitacijo štiri ukrajinske vojake, ki so bili hudo poškodovani med izvajanjem protiteroristične operacije na vzhodu Ukrajine.

Vse te aktivnosti potrjujejo dejstvo, da so Ukrajinci in Slovenci enotni v predanosti temeljnim načelom in normam mednarodnega prava, ki so zapisani v temeljnih dokumentih OZN in OVSE.

Prav zaradi tega smo prepričani, da bodo obstoječi odnosi in dogovori samo še dodatno zbliževali naše narode, izboljševali medsebojno razumevanje in krepili sodelovanje, saj smo Ukrajinci in Slovenci združeni v veliko slovansko družino, povezani na kulturni, zgodovinski, duševni in celo jezikovni ravni.

MFA on social media

   

> All social media accounts


 

 

 

10 facts on Russian military aggression against Ukraine

 

On Ukraine in English

 

Let my people go

 

My Ukraine is project website

 

Ukraine: Fight for Independence

 

Proof of Fakes