Міністерство закордонних справ України

Київ 10:29

Умови участі у конкурсі

Прийом документів

Після публікації оголошення про проведення конкурсу, МЗС здійснює прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам.

Особи, які вчасно подали необхідні документи до МЗС для участі у конкурсі, є кандидатами для прийняття на дипломатичну службу (список документів, які подаються кандидатами розміщено окремо. Див.рубрику «Перелік посад, на які оголошується конкурс»).

Документи осіб, які надійшли до МЗС після закінчення встановленого терміну, не розглядаються.

Документи надсилаються поштою на адресу Міністерства або залишаються у скринці для прийому кореспонденції, яка знаходиться в приміщенні МЗС.

Адреса : 01018, м.Київ, Михайлівська площа, 1
Департамент персоналу
Міністерство закордонних справ України

Додаткова інформація стосовно основних функціональних обов'язків та умов оплати праці надається Департаментом персоналу МЗС (за телефоном 238-16-82 для кандидатів на посади працівників апарату МЗС та для кандидатів на посади працівників закордонних дипломатичних установ України).

Після отримання документів подані документи перевіряються на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на дипломатичну службу. Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам до конкурсу не допускаються.

Основні етапи проходження конкурсної процедури

Згідно з встановленою процедурою, після прийому та розгляду документів Конкурсною комісією проводиться іспит на перевірку кандидатами знання законодавства України з метою здійснення об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидата, фахове тестування, співбесіди у відповідних структурних підрозділах МЗС України, а також визначається рівень володіння ними іноземними мовами. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту, знання іноземних мов та співбесід проводить відбір осіб для прийняття на дипломатичну службу.

Проведення іспиту. Департамент персоналу МЗС визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення. Іспит складається шляхом комп'ютерного тестування державною мовою. На підготовку відповідей на тестові запитання відводиться не більше 20 хвилин.

Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України «Про державну службу», «Про дипломатичну службу», «Про запобігання корупції» та інших актів законодавства, міжнародних договорів з різних питань з урахуванням специфіки діяльності дипломатичної служби та окремих структурних підрозділів МЗС (Див.рубрику «Перелік питань, винесених на іспит з законодавства»).

Кандидати, які не склали іспиту, не можуть бути рекомендовані Конкурсною комісією для прийняття на дипломатичну службу.

Рівень знання іноземних мов визначається Вищими курсами іноземних мов Дипломатичної академії України при МЗС України за направленням Департаменту персоналу після подання документів кандидатами.

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

1) досягли встановленого законодавством граничного віку перебування на державній службі;
2) визнані в установленому порядку недієздатними;
3) мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади державного службовця;
4) у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані близьким особам;
5) позбавлені в установленому законом порядку права займати відповідні посади на визначений термін;
6) за станом здоров'я не можуть бути направлені у довготермінове відрядження;
7) не мають відповідної вищої освіти або не володіють у необхідному обсязі державною та іноземними мовами згідно з встановленими кваліфікаційними вимогами;
8) в інших випадках, установлених законами.

МЗС в соціальних мережах

   

> Всі акаунти в соцмережах


 

 

 

 

 

 

 

10 facts on Russian military aggression against Ukraine

 

On Ukraine in English

 

Inform about your experience with Ukrainian consul

 

Let my people go

 

My Ukraine is project website

 

Ukraine: Fight for Independence

 

Proof of Fakes