Міністерство закордонних справ України

Київ 14:55

Розпорядження МЗС Про затвердження Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в МЗС на 2014 рік

МЗС України | Розпорядження | № №22 | 31.03.2014

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

31 березня 2014 р.                                             Київ                                                            №22

 

Про затвердження Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в МЗС на 2014 рік

 

На виконання Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 – 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240, та з метою попередження та профілактики корупційних правопорушень в МЗС України:

 

1. Затвердити План заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в Міністерстві закордонних справ України, представництвах МЗС України на території України, закордонних дипломатичних установах України на 2014 рік, що додається.

 

2. Департаменту з фінансово-адміністративних питань та діловодства довести це розпорядження до відома Першого заступника Міністра, заступника Міністра-керівника апарату, заступників Міністра, керівників структурних підрозділів МЗС України, закордонних дипломатичних установ України та представництв МЗС України на території України.

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника Міністра – керівника апарату А.В.Олефірова.

В.о. Міністра                                      /підпис/                                   А.Дещиця

 


Розпорядження МЗС України

31 березня 2014 р. №22

 

План заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в МЗС України, представництвах МЗС України на території України та закордонних дипломатичних установах України на 2014 рік

 

1. Забезпечувати якісний добір, розстановку та ротацію кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору. Запобігати прийняттю на службу осіб, у яких у зв’язку з призначенням виникатиме конфлікт інтересів.

 

Виконавець: ДП

Термін: протягом року

 

2. Неухильно забезпечувати попередження осіб, які переводяться на час довготермінового відрядження до закордонних дипломатичних установ України про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції».

 

Виконавці: СПК

Термін: протягом року

 

3. Інформувати СПК про факти несвоєчасного подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

 

Виконавець: ДП

Термін: квітень-червень 2014 року

 

4. Забезпечити передачу декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру працівників системи органів дипломатичної служби до СПК з метою здійснення перевірки на наявність конфлікту інтересів, а також логічного та арифметичного контролю декларацій.

 

Виконавець: ДП

Термін: квітень-червень 2014 року

 

5. У разі виявлення під час перевірки декларації конфлікту інтересів або арифметичних чи логічних помилок невідкладно письмово повідомити про це відповідному суб’єкту декларування для подання ним письмового пояснення та/або виправленої декларації.

 

Виконавець: СПК

Термін: протягом 5 днів після виявлення помилки

 

6. Надавати структурним підрозділам МЗС України, представництвам МЗС України на території України та закордонним дипломатичним установам України роз’яснення та методичну допомогу щодо застосування антикорупційного законодавства.

 

Виконавець: СПК

Термін: протягом року

 

7. Вживати заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та сприяти його усуненню, а також виявляти сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності співробітників органів системи дипломатичної служби України.

 

Виконавці: керівники структурних підрозділів МЗС України, представництв МЗС України на території України, закордонних дипломатичних установ України

Термін: протягом року

 

8. Провести аналіз посад з підвищеним корупційним ризиком в системі органів дипломатичної служби та внести пропозиції щодо заходів, спрямованих на зниження корупційних ризиків у працівників, які обіймають такі посади.

 

Виконавець: СПК

Термін: до 1 травня 2014 року

 

9. Здійснювати аналіз та забезпечити розгляд пропозицій, скарг та звернень громадян, що надходять до МЗС України щодо порушення антикорупційного законодавства працівниками системи органів дипломатичної служби. Отримані результати розглядати на нарадах з відповідними висновками та рекомендаціями, про що повідомляти СПК.

 

Виконавці: керівники структурних підрозділів МЗС України, представництв МЗС України на території України, закордонних дипломатичних установ України

Термін: протягом року

 

10. Провести аналіз реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» та у разі необхідності внести на розгляд керівництва МЗС України пропозиції щодо удосконалення механізмів його реалізації.

 

Виконавець: ДІП

Термін: до 15 травня 2014 року

 

11. Провести обговорення з громадськістю діяльності МЗС України у сфері запобігання та протидії корупції.

 

Виконавці: СПК, ДІП

Термін: жовтень/грудень 2014 року

 

12. Проводити службові розслідування щодо фактів порушення працівниками системи органів дипломатичної служби законодавства про державну службу та про запобігання і протидію корупції з метою виявлення причин та умов, що сприяли недодержанню вимог законодавства та вчиненню таких правопорушень.

Про результати службових розслідувань повідомляти СПК не пізніше 10 днів з дня його завершення.

 

Виконавець: визначатиметься керівництвом МЗС України

Термін: протягом року

 

 13. Надавати СПК інформацію про працівників системи органів дипломатичної служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, протягом 3 днів з дня отримання повідомлення правоохоронного органу або рішення суду.

 

Виконавець: керівники структурних підрозділів МЗС України, представництв МЗС України на території України, закордонних дипломатичних установ України

Термін: протягом року

 

14. Здійснити аналіз потреби розроблення та впровадження кодексу (правил) поведінки співробітників системи органів дипломатичної служби України.

 

Виконавець: ДП, УЮЗ

Термін: протягом року

 

15. Провести аналіз та оцінки стану виконання наявних міждержавних дво- та багатосторонніх угод про співробітництво у сфері запобігання і протидії корупції та підготовку пропозицій щодо укладення нових угод.

 

Виконавці: ДПД

Термін: до 1 вересня 2014 року

 

16. Неухильно дотримуватися Інструкції з діловодства в Міністерстві закордонних справ України щодо візування в СПК проектів нормативно-правових актів МЗС України.

 

Виконавці: структурні підрозділи МЗС України

Термін: протягом року

 

17. Вжити заходів щодо удосконалення системи використання та контролю за використанням державного майна та бюджетних коштів.

 

Виконавці: ДАФ, УБОЗ, УІТ, ВВА

Термін: протягом року

 

18. У разі виявлення недостачі матеріальних цінностей або бюджетних коштів невідкладно інформувати керівництво МЗС та СПК.

 

Виконавці: ДАФ, УБОЗ, УІТ, ВВА

Термін: протягом року

 

19. Надати СПК звіт про виконання Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в МЗС України, представництвах МЗС України на території України та закордонних дипломатичних установах України на 2014 рік

 

Виконавці: структурні підрозділи МЗС України, представництва МЗС України на території України, закордонні дипломатичні установи України

Термін: до 15 січня 2015 року

 

20. Підготувати та надіслати до Міністерства юстиції України звіт щодо реалізації Міністерством закордонних справ України заходів, передбачених Державною програмою щодо запобігання і протидії корупції на 2011 – 2015 роки.

 

Виконавець: СПК

Термін: до 15 лютого 2015 року

 

21. Надати СПК пропозиції для підготовки проекту Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в МЗС України, представництвах МЗС України на території України та закордонних дипломатичних установах України на 2015 рік

 

Виконавці: структурні підрозділи МЗС України, представництва МЗС України на території України, закордонні дипломатичні установи України

Термін: до 10 грудня 2014 року

 

Завідуючий Сектором з питань

запобігання та виявлення корупції                 /підпис/                   А.А.Лупак

Про МЗС

МЗС в соціальних мережах

   
 

> Всі акаунти в соцмережах


 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 facts on Russian military aggression against Ukraine

 

On Ukraine in English

 

Inform about your experience with Ukrainian consul

 

Let my people go

 

My Ukraine is project website

 

Ukraine: Fight for Independence

 

Proof of Fakes