Міністерство закордонних справ України

Київ 18:28

Інформація про використання МЗС України бюджетних коштів за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких були визначені Законом України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» за І півріччя 2012 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
01.12.2010 №1489

Міністерство закордонних справ України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за I півріччя 2012 року

 

(тис.грн) 

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

план на 2012 рік з урахуванням внесених змін

касове виконання за II квартал 2012 року

план на 2012 рік з урахуванням внесених змін

касове виконання за II квартал 2012 року

план на 2012 рік з урахуванням внесених змін

касове виконання за II квартал 2012 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету:
в т.ч.

1 291 666,9

513 762,3

35 829,5

12 602,7

1 327 496,4

526 365,0

1110

 

 

76 808,5

34 013,4

5 690,0

2 426,6

82 498,5

36 440,0

1120

 

 

27 884,2

12 267,6

871,3

310,6

28 755,5

12 578,2

1130

 

 

374 796,7

143 891,4

3 450,6

723,7

378 247,3

144 615,1

1140

 

 

507 369,8

220 992,3

15 688,1

6 661,6

523 057,9

227 653,9

1150

 

 

0,0

0,0

 

 

0,0

0,0

1160

 

 

46 869,0

21 524,0

1 891,9

383,8

48 760,9

21 907,8

1172

 

 

655,0

98,6

 

 

655,0

98,6

1310

 

 

200,0

90,7

 

 

200,0

90,7

1340

 

 

2 879,7

1 305,0

810,0

270,9

3 689,7

1 575,9

1350

 

 

150 900,0

77 382,2

 

 

150 900,0

77 382,2

2110

 

 

24 604,0

204,3

5 645,5

1 825,5

30 249,5

2 029,8

2120

 

 

36 800,0

104,4

 

 

36 800,0

104,4

2130

 

 

32 600,0

1 844,5

1 782,1

0,0

34 382,1

1 844,5

2140

 

 

6 700,0

0,0

 

 

6 700,0

0,0

2300

 

 

2 600,0

43,9

 

 

2 600,0

43,9

в т.ч. за бюджетними програмами

 

 

 

 

 

 

1401010

 

Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин

75 287,1

32 079,1

0,0

0,0

75 287,1

32 079,1

1110

42 540,7

20 018,7

 

 

42 540,7

20 018,7

1120

15 445,0

7 248,8

 

 

15 445,0

7 248,8

1130

4 594,8

1 112,2

 

 

4 594,8

1 112,2

1140

206,6

45,4

 

 

206,6

45,4

1150

 

 

 

 

0,0

0,0

1160

6 000,0

3 504,3

 

 

6 000,0

3 504,3

1310

200,0

90,7

 

 

200,0

90,7

2110

600,0

57,3

 

 

600,0

57,3

2130

3 500,0

1,7

 

 

3 500,0

1,7

2140

2 200,0

 

 

 

2 200,0

0,0

1401020

0113

Внески України до бюджетів ООН, органів і спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних організацій та конвенційних органів

150 000,0

77 458,5

0,0

0,0

150 000,0

77 458,5

1130

300,0

76,3

 

 

300,0

76,3

1350

149 700,0

77 382,2

 

 

149 700,0

77 382,2

1401030

0113

Функціонування закордонних дипломатичних установ України

1 016 419,8

395 135,7

34 217,5

11 827,1

1 050 637,3

406 962,8

1110

29 963,1

11 675,4

5 060,1

2 039,1

35 023,2

13 714,5

1120

10 876,6

4 174,7

642,6

170,9

11 519,2

4 345,6

1130

354 442,7

141 626,3

3 268,2

625,8

357 710,9

142 252,1

1140

501 029,4

218 386,9

15 668,1

6 645,7

516 697,5

225 032,6

1160

39 708,0

17 897,7

1 432,6

340,9

41 140,6

18 238,6

1172

 

 

 

 

0,0

0,0

1340

 

 

810,0

270,9

810,0

270,9

2110

14 500,0

50,0

5 553,8

1 733,8

20 053,8

1 783,8

2120

36 800,0

104,4

 

 

36 800,0

104,4

2130

29 100,0

1 220,3

1 782,1

 

30 882,1

1 220,3

1401050

0113

Реалізація Міністерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнішньої політики України за кордоном, організація і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України

9 000,0

3 187,5

0,0

0,0

9 000,0

3 187,5

1130

3 180,0

677,4

 

 

3 180,0

677,4

1140

5 820,0

2 510,1

 

 

5 820,0

2 510,1

1401060

0113

Забезпечення головування України у міжнародних інституціях

11 700,0

449,1

0,0

0,0

11 700,0

449,1

1130

9 878,2

399,2

 

 

9 878,2

399,2

1140

313,8

49,9

 

 

313,8

49,9

1160

308,0

 

 

 

308,0

0,0

1350

1 200,0

 

 

 

1 200,0

0,0

1401100

0950

Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для сфери міжнародних відносин

9 600,0

4 590,4

1 612,0

775,6

11 212,0

5 366,0

1110

4 304,7

2 319,3

629,9

387,5

4 934,6

2 706,8

1120

1 562,6

844,1

228,7

139,7

1 791,3

983,8

1130

 

 

182,4

97,9

182,4

97,9

1140

 

 

20,0

15,9

20,0

15,9

1160

853,0

122,0

459,3

42,9

1 312,3

164,9

1340

2 879,7

1 305,0

 

 

2 879,7

1 305,0

2110

 

 

91,7

91,7

91,7

91,7

1401110

0113

Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України

5 160,0

721,1

0,0

0,0

5 160,0

721,1

1130

101,0

 

 

 

101,0

0,0

1172

559,0

98,6

 

 

559,0

98,6

2130

 

622,5

 

 

0,0

622,5

2140

4 500,0

 

 

 

4 500,0

0,0

1401130

0113

Документування громадян та створення і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби

14 500,0

140,9

0,0

0,0

14 500,0

140,9

1130

2 300,0

 

 

 

2 300,0

0,0

1170

96,0

 

 

 

96,0

0,0

2110

9 504,0

97,0

 

 

9 504,0

97,0

2300

2 600,0

43,9

 

 

2 600,0

43,9

МЗС в соціальних мережах

   
 

> Всі акаунти в соцмережах


 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 facts on Russian military aggression against Ukraine

 

On Ukraine in English

 

Inform about your experience with Ukrainian consul

 

Let my people go

 

My Ukraine is project website

 

Ukraine: Fight for Independence

 

Proof of Fakes