Міністерство закордонних справ України

Київ 10:26

Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету Міністерство закордонних справ України за 2010 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО    
            Наказ Міністерства фінансів України    
            01.12.2010 №1489    
ІНФОРМАЦІЯ
про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної
класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету
Міністерство закордонних справ України
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2010 рік
                (тис.грн)
Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
план на 2010 рік з урахуванням внесених змін касове виконання за 2010 рік план на 2010 рік з урахуванням внесених змін касове виконання за 2010 рік план на 2010 рік з урахуванням внесених змін касове виконання за 2010 рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету:                                                                                                                 в т.ч. 1 020 496,7 927 301,0 44 915,1 33 890,3 1 065 411,8 961 191,3
1110     73 418,0 71 531,9 4 991,2 4 804,1 78 409,2 76 336,0
1120     26 443,9 25 104,3 807,5 647,3 27 251,4 25 751,6
1130     319 585,6 296 010,6 5 775,3 3 200,6 325 360,9 299 211,2
1140     438 819,6 385 026,0 11 624,4 10 988,3 450 444,0 396 014,3
1160     44 491,4 36 758,1 1 552,6 1 269,4 46 044,0 38 027,5
1172     13 637,4 8 971,1 100,0 21,6 13 737,4 8 992,7
1310     150,0 150,0     150,0 150,0
1340     3 088,8 2 917,6 325,0 44,6 3 413,8 2 962,2
1350     98 361,1 98 344,5     98 361,1 98 344,5
2110     605,3 604,9 14 409,8 7 913,3 15 015,1 8 518,2
2120     1 600,0 1 586,4 4 576,5 4 491,2 6 176,5 6 077,6
2130     295,6 295,6 752,8 509,9 1 048,4 805,5
в т.ч. за бюджетними програмами            
1401010 0113 Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин 70 026,3 68 406,3 56,2 56,2 70 082,5 68 462,5
1110 43 236,4 43 236,3     43 236,4 43 236,3
1120 15 738,1 15 542,6     15 738,1 15 542,6
1130 4 524,0 4 420,9 52,0 52,0 4 576,0 4 472,9
1140 143,8 125,2     143,8 125,2
1160 5 328,1 4 025,8     5 328,1 4 025,8
1310 150,0 150,0     150,0 150,0
1340 5,0 5,0     5,0 5,0
2110 605,3 604,9 4,2 4,2 609,5 609,1
2130 295,6 295,6     295,6 295,6
1401020 0113 Внески України до бюджетів ООН, органів і спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних організацій та конвенційних органів 98 858,1 98 654,7 0,0 0,0 98 858,1 98 654,7
1130 497,0 310,2     497,0 310,2
1350 98 361,1 98 344,5     98 361,1 98 344,5
1401030 0113 Функціонування закордонних дипломатичних установ України 820 861,6 735 035,7 36 797,2 26 841,2 857 658,8 761 876,9
1110 27 125,4 25 261,7 4 120,0 4 035,1 31 245,4 29 296,8
1120 9 593,3 8 453,4 480,0 373,3 10 073,3 8 826,7
1130 312 037,6 289 037,2 4 906,3 2 681,3 316 943,9 291 718,5
1140 433 898,0 380 469,7 11 468,5 10 955,9 445 366,5 391 425,6
1160 38 204,3 31 812,7 1 391,6 1 258,5 39 595,9 33 071,2
1310         0,0 0,0
1340 3,0 1,0 270,0 41,0 273,0 42,0
2110     13 408,0 6 986,2 13 408,0 6 986,2
2130     752,8 509,9 752,8 509,9
1401040 0113 Розширення мережі власності України за кордоном  для потреб дипломатичних установ України 1 645,0 1 592,1 4 578,7 4 493,4 6 223,7 6 085,5
1130 45,0 5,7 2,2 2,2 47,2 7,9
2120 1 600,0 1 586,4 4576,5 4491,2 6 176,5 6 077,6
1401050 0113 Реалізація Міністерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнішньої політики України за кордоном, організація і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України 4 817,8 4 519,2 0,0 0,0 4 817,8 4 519,2
1130 140,0 121,4     140,0 121,4
1140 4 677,8 4 397,8     4 677,8 4 397,8
1401080 0113 Забезпечення перебування в Україні іноземних делегацій, пов"язаних з офіційними візитами 1 500,0 1 235,2 0,0 0,0 1 500,0 1 235,2
1130 1 097,0 900,1     1 097,0 900,1
1140 100,0 33,1     100,0 33,1
1172 303,0 302,0     303,0 302,0
1401100 0950 Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для сфери міжнародних відносин 8 208,5 7 973,5 3 383,0 2 477,9 11 591,5 10 451,4
1110 3 056,2 3 033,9 871,2 769,0 3 927,4 3 802,9
1120 1 112,5 1 108,3 327,5 273,9 1 440,0 1 382,2
1130     814,8 465,1 814,8 465,1
1140     155,9 32,4 155,9 32,4
1160 959,0 919,6 161,0 11,0 1 120,0 930,6
1340 3 080,8 2 911,7 55,0 3,6 3 135,8 2 915,3
2110     997,6 922,9 997,6 922,9
1401110 0113 Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України 8 000,0 7 741,0 0,0 0,0 8 000,0 7 741,0
1130 15,0 12,4     15,0 12,4
1172 7 985,0 7 728,6     7 985,0 7 728,6
1401120 0950 Підвищення кваліфікації працівників дипломатичної служби, які віднесені до посад п'ятої-сьомої категорій державних службовців 288,4 264,7 0,0 0,0 288,4 264,7
1172 288,4 264,7     288,4 264,7
1401130 0113 Виготовлення службових документів, що засвідчують особу, для виїзду за кордон 1 291,0 1 201,2 0,0 0,0 1 291,0 1 201,2
1130 1 216,0 1 201,2     1 216,0 1 201,2
1172 75,0       75,0 0,0
1401150 0829 Заходи щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України 5 000,0 677,4 100,0 21,6 5 100,0 699,0
1130 14,0 1,7     14,0 1,7
1172 4 986,0 675,7 100,0 21,6 5 086,0 697,3

МЗС в соціальних мережах

   

> Всі акаунти в соцмережах


 

 

 

 

 

 

 

10 facts on Russian military aggression against Ukraine

 

On Ukraine in English

 

Inform about your experience with Ukrainian consul

 

Let my people go

 

My Ukraine is project website

 

Ukraine: Fight for Independence

 

Proof of Fakes