Міністерство закордонних справ України

Київ 09:06

Основні показники виконання паспорта бюджетної програми 1401030 «Функціонування закордонних дипломатичних установ України» за 2010 рік

ОСНОВНІ  ПОКАЗНИКИ

   виконання паспорта бюджетної програми 1401030 "Функціонування закордонних дипломатичних установ України" за 2010 рік  
 
Показники Одиниця Джерело Затверджено паспортом бюджетної Виконано за звітний період Відхилення
п/п виміру інформації програми на звітний період
      Загальний Спец. Разом Загальний Спец. Разом Загальний Спец. Разом
      фонд фонд фонд фонд фонд фонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Аналіз  використання бюджетних коштів за напрямками
1 Проведення видатків з утримання працівників закордонних дипломатичних установ України незалежно від їх відомчої підпорядкованості, крім військових аташе, виключно через Міністерство закордонних справ України, у тому числі відшкодування ГДІП вартості оренди приміщення для розміщення фундації ім. Ольжича за уповноваженням Об"єднання українців Великобританії на засадах взаємності  тис.грн   828961,6 20800,0 849761,6 735035,6 21536,7 756572,3 93926,0 -736,7 93189,3
  ВСЬОГО тис.грн   828961,6 20800,0 849761,6 735035,6 21536,7 756572,3 93926,0 -736,7 93189,3
Аналіз виконання  результативних показників
1                                                                                                                     затрат
1 Кількість діючих закордонних дипломатичних установ України од. Постанова Верховної Ради України, річна фінансова звітність 130   130 129   129 -1   -1
2 Кількість штатних одиниць закордонних дипломатичних установ України од. Рішення Кабінету Міністрів України, штатний розпис закордонних дипломатичних установ України 1517   1517 1334   1334 -183   -183
3 Чисельність працівників закордонних дипломатичних установ України, які виконують консульські функції од. Штатний розпис закордонних дипломатичних установ 202   202 202   202 0   0
2                                                                                                                  продукту
1 Обсяг коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України у відповідному бюджетному році тис.грн. Закон України "Про Державний бюджет України" на відповідний період, дані "Дозволів" та "Повідомлень", фінансова звітність закордонних дипломатичних установ України, прогнозні показники обсягів доходів державного бюджету 187200,0 20800,0 208000,0 194400,0 21536,7 215936,7 7200,0 736,7 7936,7
2 Кількість вчинених консульських дій дипломатичними представництвами та консульськими установами України за кордоном тис.од. Щоквартальна звітність 450,0   450,0 614,0   614,0 164,0   164,0
3 Витрати, пов"язані з наданням матеріальної допомоги громадянам України, які постраждали під час перебування за кордоном тис.грн. Щоквартальна звітність 270,0   270,0 41,0   41,0 -229,0   -229,0
3 ефективності
1 Середні витрати з утримання однієї закордонної дипломатичної установи України тис.грн. Розрахунково 6376,6     5698     -678,60    
2 Середні витрати з утримання одного штатного працівника дипломатичної установи України за кордоном тис.грн. Розрахунково 546,4     551     4,6    
3 Обсяг коштів, отриманих за вчинення консульських дій, у розрахунку на одного працівника, який виконує консульські функції тис.грн. Розрахунково 926,7 103   962,4 106,6   35,70 3,6  
3                                                                                                                      якості
1 Забезпечення дипломатичної присутності України за кордоном у державах місцезнаходження закордонних дипломатичних установ України кіль-кість Облікові дані 85     85     0    
2 Забезпечення дипломатичної присутності України за кордоном у державах, де представництво інтересів України здійснюється за сумісництвом кіль-кість Річна звітність 52     52     0    
3 Рівень виконання показників доходів, отриманих за вчинення консульських дій од.     100     100   0    
 
Керівник фінансової служби       І.В.Ярош

МЗС в соціальних мережах

   

> Всі акаунти в соцмережах


 

 

 

 

 

10 facts on Russian military aggression against Ukraine

 

On Ukraine in English

 

Inform about your experience with Ukrainian consul

 

Let my people go

 

My Ukraine is project website

 

Ukraine: Fight for Independence

 

Proof of Fakes