Міністерство закордонних справ України

Київ 20:29

Коментар Департаменту інформаційної політики МЗС України щодо окремих висловлювань Президента РФ В.Путіна в ході «прямої лінії» 17 квітня ц.р. (укр./рос.)

18 квітня 2014, 13:24

В Україні з розчаруванням і занепокоєнням розцінюють окремі заяви Президента РФ В.Путіна в ході «прямої лінії» 17 квітня ц.р. Чимало з них прямо суперечать висловленим на Женевських переговорах запевненням російської сторони щодо її зацікавленості у деескалації ситуації навколо України та українсько-російських відносин.

Суперечливість заяв російської сторони остаточно дискредитує її позицію щодо нібито непричетності до подій в Автономній Республіці Крим та у східних регіонах України.

Так, 4 березня В.Путін категорично заперечував участь російських військових у блокуванні частин української армії в Криму, але вже 17 квітня визнав, що за т.зв. силами самооборони Криму стояли російські військовослужбовці, які, виявляється, допомагали провести «чесно» те, що російська сторона називає референдумом. Це визнання російського президента остаточно поховало міф про нібито «легітимне волевиявлення» кримчан.

Після цього наступним кроком російської сторони має стати визнання того незаперечного факту, що референдум під дулами автоматів військовослужбовців іноземної та ще й зацікавленої в його результатах держави має свою чітку назву – анексія, з усіма міжнародно-правовими наслідками, які з цього випливають.

Зневажливий тон, великодержавні нотки та псевдоісторичні висновки у висловлюваннях В.Путіна свідчать про справжнє ставлення кремлівського керівництва до громадян України як до людей, за словами самого очільника Росії, «другого сорту», наочно демонструють чого варті їх цинічні запевнення у «дружбі» і «братерстві».

Абсолютно неприйнятними вважаємо образливі заяви В.Путіна щодо представників шахтарської професії, яким, за його словами, більше нічого не потрібно, ніж «хильнути півсклянки – і на пляж» (саме так він пояснив, чому шахтарі приїжджають відпочивати до Криму). Хотіли б нагадати президенту Росії, що в Автономній Республіці Крим щороку відпочивали десятки тисяч шахтарів не лише з Україні, а й з самої Росії. Відпочивали тому, що, в переважній більшості, живучи в Росії за межею бідності, мали можливість в українському Криму отримати якісний і доступний відпочинок, відчути щиру гостинність українців, кримських татарів, росіян та інших національностей, які там проживають. Анексувавши Крим і, фактично, зруйнувавши його міжнародний туристичний потенціал, Росія позбавила тепер їх і цієї можливості.

Українці завжди виступали і виступають за дружні, рівноправні, засновані на принципах взаємної поваги відносини з російським народом. Разом з тим, саме таке «псевдобратерське» ставлення до себе з боку російських можновладців протягом багатьох сторіч змушувало українців боротися за свої права, за свою незалежність, за свою національну гідність.

Любити свою державу і боротися за неї – це не є фашизм і неонацизм, як твердить В.Путін. Фашизм і неонацизм – це намагання завоювати, підкорити і принизити інший народ, іншу незалежну державу, це те, що сьогодні підступно намагається зробити Росія в Україні.

Переконані, що далеко не всі росіяни підтримують нинішні заяви і дії Кремля, зокрема, щодо України. Віримо, що голос справжньої, цивілізованої і демократичної Росії звучатиме чимдалі потужніше.

 

Комментарий Департамента информационной политики МИД Украины по отдельным высказываниям Президента РФ В.Путина в ходе «прямой линии » 17 апреля с.г.

В Украине с разочарованием и беспокойством расценивают отдельные заявления Президента РФ В.Путина в ходе «прямой линии » 17 апреля с.г. Многие из них прямо противоречат высказанным на Женевских переговорах заверениям российской стороны относительно ее заинтересованности в деэскалации ситуации вокруг Украины и украинско-российских отношений.

Противоречивость заявлений российской стороны окончательно дискредитирует ее позицию о якобы непричастности к событиям в Автономной Республике Крым и в восточных регионах Украины.

Так , 4 марта В.Путин категорически отрицал участие российских военных в блокировании частей украинской армии в Крыму, но уже 17 апреля признал, что за т.н. силами самообороны Крыма стояли российские военнослужащие, которые, оказывается, помогали провести «честно» то, что российская сторона называет референдумом. Это признание российского президента окончательно похоронило миф о якобы «легитимном волеизъявлении» крымчан.

После этого следующим шагом российской стороны должно стать признание того неоспоримого факта, что референдум под дулами автоматов военнослужащих иностранного и более того заинтересованного в его результатах государства имеет свое четкое название - аннексия, со всеми международно-правовыми последствиями, которые из этого вытекают.

Пренебрежительный тон, великодержавные нотки и псевдоисторические выводы в высказываниях В.Путина свидетельствуют об истинном отношении кремлевского руководства к гражданам Украины как к людям, по словам самого главы России, «второго сорта», наглядно демонстрируют чего стоят их циничные заверения в «дружбе» и «братстве».

Абсолютно неприемлемыми считаем оскорбительные заявления В.Путина в отношении представителей шахтерской профессии, которым, по его словам, больше ничего не нужно, кроме как «выпить полстакана - и на пляж» (именно так он объяснил, почему шахтеры приезжают отдыхать в Крым). Хотели бы напомнить президенту России, что в Автономной Республике Крым ежегодно отдыхали десятки тысяч шахтеров не только с Украины, но и самой России. Отдыхали потому, что, в подавляющем большинстве, живя в России за чертой бедности, имели возможность в украинском Крыму получить качественный и доступный отдых, почувствовать искреннее гостеприимство украинцев, крымских татар, русских и других национальностей, которые там проживают. Аннексировав Крым и, фактически, разрушив его международный туристический потенциал, Россия лишила теперь их и этой возможности.

Украинцы всегда выступали и выступают за дружеские, равноправные, основанные на принципах взаимного уважения отношения с русским народом. Вместе с тем, именно такое «псевдобратское» отношение к себе со стороны российских властей в течение многих столетий заставляло украинцев бороться за свои права, за свою независимость, за свое национальное достоинство.

Любить свое государство и бороться за него - это не фашизм и неонацизм, как утверждает Путин. Фашизм и неонацизм - это попытка завоевать, покорить и унизить другой народ, другое независимое государство, это то, что сегодня коварно пытается сделать Россия в Украине.

Убеждены, что далеко не все россияне поддерживают нынешние заявления и действия Кремля, в частности в отношении Украины. Верим, что голос настоящей, цивилизованной и демократической России будет звучать все мощнее.

Останні заяви та коментарі

МЗС в соціальних мережах

   

> Всі акаунти в соцмережах


 

 

 

 

 

 

 

10 facts on Russian military aggression against Ukraine

 

On Ukraine in English

 

Inform about your experience with Ukrainian consul

 

Let my people go

 

My Ukraine is project website

 

Ukraine: Fight for Independence

 

Proof of Fakes