Міністерство закордонних справ України

Київ 11:24

Коментар МЗС України щодо заяви міністра оборони РФ C.Шойгу (укр/рос)

24 квітня 2014, 19:35

24 квітня 2014 року міністр оборони Росії С.Шойгу повідомив про початок навчань батальйонних тактичних груп загальновійськових з’єднань Південного та Західного військових округів ЗС РФ у зв’язку із «загостренням ситуації на південному сході України». За словами російського міністра, у рамках навчань передбачається «відпрацювання завдань» бойовою авіацією РФ поблизу кордонів України.

Таким чином російська сторона фактично підтвердила, що здійснювана нею протягом останніх місяців військова діяльність поблизу українського кордону носить не плановий характер, а безпосередньо пов’язана із розвитком подій в Україні.

Можемо стверджувати, що Москва, демонструючи свою військову могутність на кордоні з Україною, намагається вплинути на законні дії української влади, спрямовані на боротьбу з озброєними бандформуваннями у східних областях України, що вчиняють терористичні дії проти мирних громадян України. Викликає здивування, що РФ, сама потерпаючи від терористичної загрози, сьогодні не лише перетворилася на експортера тероризму, але й очевидно готова навіть власними Збройними силами захищати терористів на території України.

Проведення навчань Російською Федерацією поблизу українського кордону не може не викликати занепокоєння, особливо на тлі нещодавніх заяв міністра закордонних справ РФ, які містять недвозначний натяк на можливість введення російських військ на територію України.

З огляду на викладене, Україна, згідно з п. 16 Віденського документа про заходи зміцнення довіри і безпеки, звернулася каналами  зв’язку ОБСЄ до Російської Федерації з вимогою надати роз’яснення щодо цілей та місця проведення навчань, дати їх завершення, а також кількості і типів залучених до них військових підрозділів. Відповідно до Віденського документа, РФ зобов’язана надати щодо цих навчань чіткі роз’яснення протягом 48 годин з моменту отримання запиту, тобто до 16:00 год. київського часу 26 квітня ц.р. 

***

Комментарий МИД Украины касательно заявления министра обороны РФ C.Шойгу

24 апреля 2014 министр обороны России С.Шойгу сообщил о начале учений батальонных тактических групп общевойсковых соединений Южного и Западного военных округов ВС РФ в связи с «обострением ситуации на юго-востоке Украины». По словам российского министра, в рамках учений предполагается «отработка задач» боевой авиацией РФ вблизи границ Украины.

Таким образом российская сторона фактически подтвердила, что осуществляемая ею в течение последних месяцев военная деятельность вблизи украинской границы носит не плановый характер, а непосредственно связана с развитием событий в Украине.

Можем утверждать, что Москва, демонстрируя свою военную мощь на границе с Украиной, пытается повлиять на законные действия украинской власти, направленные на борьбу с вооруженными бандформированиями в восточных областях Украины, которые совершают террористические действия против мирных граждан Украины. Вызывает удивление, что РФ, которая сама страдает от террористической угрозы, сегодня не только превратилась в экспортера терроризма  но и очевидно готова даже собственными Вооруженными силами защищать террористов на территории Украины.

Проведение учений Российской Федерацией вблизи украинской границы не может не вызывать беспокойства, особенно на фоне недавних заявлений министра иностранных дел РФ, содержащих недвусмысленный намек на возможность ввода российских войск на территорию Украины.

Учитывая изложенное выше, Украина, согласно п. 16 Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности, обратилась каналами связи ОБСЕ к Российской Федерации с требованием предоставить разъяснения относительно целей и места проведения учений, даты их завершения, а также количества и типов вовлеченных в них воинских подразделений. В соответствии с Венским документом, РФ обязана предоставить по этим учениям четкие разъяснения в течение 48 часов с момента получения запроса, то есть до 16:00 по киевскому времени 26 апреля с.г.

Останні заяви та коментарі

МЗС в соціальних мережах

   

> Всі акаунти в соцмережах


 

 

 

 

 

 

 

10 facts on Russian military aggression against Ukraine

 

On Ukraine in English

 

Inform about your experience with Ukrainian consul

 

Let my people go

 

My Ukraine is project website

 

Ukraine: Fight for Independence

 

Proof of Fakes