Міністерство закордонних справ України

Київ 01:04

Коментар МЗС України щодо четвертої Доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини стосовно ситуації у галузі прав людини в Україні (укр./рос.)

28 липня 2014, 18:52

28 липня Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) оприлюднило четверту Доповідь стосовно ситуації у галузі прав людини в Україні, підготовлену за результатами роботи Моніторингової місії ООН з прав людини (ММПЛ) у період 8 червня – 15 липня ц.р.

Заслуговує на позитивну оцінку діяльність ММПЛ в Україні та проведений нею значний обсяг роботи зі збору та аналізу фактів щодо ситуації у галузі прав людини у нашій країні, особливо на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, а також в Донецькій та Луганській областях, де підтримувані Росією терористи ведуть неоголошену війну проти українського народу.

Місія продовжує фіксувати випадки грубих порушень прав людини з боку представників так званих «ДНР» та «ЛНР», передусім права на життя. Зазначається, що вже не окремі цивільні особи, а цілі міста і селища використовуються терористами у якості «живих щитів». Озброєні бойовики викрадають цивільне населення заради викупу, обміну або використання як робочої сили, часто піддають полонених тортурам, вбивають. За даними ММПЛ, з середини квітня збройними формуваннями на сході України було викрадено сотні осіб, серед них 46 журналістів, 112 міліціонерів, 91 солдат і прикордонник, 26 представників ОБСЄ, 22 депутати, члени політичних партій та голови місцевих рад. Доля 375 людей залишається невідомою.   

Професіоналізація озброєних угруповань стає цілком очевидною і відкрито визнається, говориться в доповіді. Їх керівники, багато з яких є громадянами Росії, мають значний досвід участі у воєнних конфліктах в Чечні та Придністров‘ї.   

Окремої уваги заслуговує положення доповіді, присвячене ситуації довкола викрадення у Луганській області та незаконного переміщення й взяття під варту на території РФ громадянки України Н.Савченко, зухвалому порушенню російською стороною її прав, зокрема недопуску до неї українського консула, протестуючи проти чого вона змушена була оголосити голодування. 

Діти, які опинилися у зоні бойових дій, особливо сироти та інваліди, страждають найбільше і, за словами авторів документа, часто використовуються терористами як заручники. У доповіді наводяться конкретні випадки викрадення дітей терористами і спроб їх нелегальної відправки до РФ.

На території АРК, якій присвячений окремий розділ доповіді, тривають переслідування і дискримінація етнічних українців, кримських татар та представників релігійних меншин та меншин взагалі, а також активістів, котрі виступали проти «кримського референдуму» 16 березня ц.р.. Продовжують зникати безвісти люди, під загрозою ліквідації – українські та кримськотатарські періодичні видання. У тяжкому становищі опинилися люди, хворі на ВІЛ/СНІД та наркозалежні, через заборону російським законодавством застосування замісної терапії. Повідомляється, що з 10 червня ц.р. 20 таких пацієнтів померли, інші – повернулися до вживання нелегальних наркотиків.   

Відзначається зростання кількості внутрішньо переміщених осіб з Криму та Луганської і Донецької областей. За інформацією УВКПЛ, протягом найближчих місяців слід очікувати нової хвилі внутрішньо переміщених осіб з АРК, серед яких представники бізнесу, вчителі, та, хто не захотів змінювати українське громадянство, а також сім‘ї з синами призовного віку, які не бажають, аби їхні діти служили в російській армії.

У доповіді також йдеться про те, як реалізуються права і свободи людини в Україні в сучасних умовах, зокрема, право на мирні зібрання, асоціації, висловлення думки, на свободу пересування, віросповідання, а також економічні, соціальні та культурні права. Висловлюється, зокрема, стурбованість з приводу складнощів, що існують для українців з в‘їздом-виїздом до окупованого Криму.

Доповідь містить інформацію про підготовку конституційних змін та змін у галузі законодавства, реформу правоохоронних органів, боротьбу з корупцією тощо. Автори докладно зупиняються на розслідуванні найбільш гучних справ, а саме: порушень прав людини під час протестів на Майдані (у листопаді 2013 – лютому 2014), трагедії в Одесі 2 травня 2014. Місія відзначає повну співпрацю з українськими правоохоронними органами у моніторингу нею ходу цих розслідувань.     

У цілому позитивно та як вартий врахування українська сторона оцінює додаток до доповіді, у якому зібрано попередні рекомендації ММПЛ, а також рекомендації, надані Україні протягом останніх років під час захисту періодичних доповідей в конвенційних правозахисних органах та за підсумками проходження Універсального періодичного огляду РПЛ.  

З нагоди опублікування доповіді Верховний комісар ООН з прав людини Н.Піллей оприлюднила заяву, у якій торкається ще однієї трагічної події, яка сталася вже після завершення періоду, що охоплюється доповіддю, – катастрофи літака «Малайзійських авіаліній» 17 липня 2014 р. Комісар ООН наголосила, що збиття літака – це порушення міжнародного права, яке може прирівнюватися до воєнного злочину.

Загалом позитивно оцінюючи четверту доповідь УВКПЛ, необхідно привернути увагу до деяких моментів.

Намагаючись використовувати при підготовці документа здебільшого гуманітарні підходи та наводячи цифри і факти без їх роз‘яснень, його авторам подеколи не вдається повною мірою відобразити цілісну суть того, що відбувається.

Так, оцінюючи важке положення на сході України, а також відзначаючи інтенсифікацію АТО, Місія уникає наголосу на першопричинах такої ситуації: активізації нелегальної діяльності незаконних озброєних формувань, їх відмові від запропонованого Президентом України Мирного плану, наданні Росією постійної підтримки терористам шляхом постачання зброї, військової техніки та найманців, продовженні терору щодо мирних жителів, викраденнях та мародерстві, а також зростаючій загрозі безпеці не лише України, а й регіону та світу, як це показала трагедія з літаком «Малайзійських авіаліній».   

Говорячи про посилення пропаганди «з обох боків», автори доповіді не згадують про негативний вплив на ситуацію в Україні російської пропаганди, протиправну  діяльність відповідних російських ЗМІ в Україні, які фактично є основним джерелом розпалювання ненависті та посилення напруги на сході України. Зокрема, говорячи про заборону ряду російських телеканалів в Україні, ММПЛ не вказує, що причиною цього стала саме «мова ненависті» (позбутися якої закликає у своїх заявах Верховний комісар ООН з прав людини), розпалювання цими ЗМІ міжнаціональної ворожнечі. Яскравий приклад – інтерв‘ю на Першому російському каналі 12.07.2014 р. з Н.Пишняк, фальшивим свідком «розп‘яття трирічного хлопчика українськими військовими на дошці оголошень на центральній площі Слов‘янська» та «знущання над його матір‘ю».

Розуміючи складність завдань, що стоять перед УВКПЛ у контексті забезпечення неупередженої об‘єктивної оцінки ситуації в Україні, змушені констатувати замовчування Місією очевидної не лише Уряду України підривної ролі Російської Федерації як у подіях на сході нашої держави, так і у погіршенні правозахисної ситуації в країні у цілому, що, на жаль, не знайшло цього разу належного відображення ні в доповіді, ні у прес-релізі з нагоди її оприлюднення. Апелюючи до «обох сторін», не помічати «третю» або, скоріше, «першу», нам видається, як мінімум, недалекоглядним, якщо не небезпечним.      

Україна готова й надалі розвивати і поглиблювати взаємодію з Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини та іншими правозахисними структурами ООН з метою належного забезпечення захисту прав людини з урахуванням потреб населення всіх регіонів нашої держави. 

***

Комментарий МИД Украины касательно четвертого Доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в отношении ситуации в области прав человека в Украине

28 июля Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обнародовало четвертый Доклад о ситуации в области прав человека в Украине, подготовленный по результатам работы Мониторинговой миссии ООН по правам человека (ММПЧ) в период 8 июня - 15 июля с.г.

Заслуживает положительной оценки деятельность ММПЧ в Украине и проведенный ею значительный объем работы по сбору и анализу фактов о ситуации в области прав человека в нашей стране, в особенности на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также в Донецкой и Луганской областях, где поддерживаемые Россией террористы ведут необъявленную войну против украинского народа.

Миссия продолжает фиксировать случаи грубых нарушений прав человека со стороны представителей так называемых «ДНР» и «ЛНР», прежде всего права на жизнь. Отмечается, что уже не отдельные гражданские лица, а целые города и поселки используются террористами в качестве «живых щитов». Вооруженные боевики похищают гражданское население ради выкупа, обмена или использования в качестве рабочей силы, часто подвергают пленных пыткам, убивают. По данным ММПЧ, с середины апреля вооруженными формированиями на востоке Украины было похищено сотни человек, среди них 46 журналистов, 112 милиционеров, 91 солдат и пограничник, 26 представителей ОБСЕ, 22 депутата, члены политических партий и главы местных советов. Судьба 375 человек остается неизвестной.

Профессионализация вооруженных группировок становится вполне очевидной и открыто признается, говорится в докладе. Их руководители, многие из которых являются гражданами России, имеют значительный опыт участия в военных конфликтах в Чечне и Приднестровье.

Особое внимания заслуживает положение доклада, посвященное ситуации вокруг похищения в Луганской области и незаконного перемещения и заключения под стражу на территории РФ гражданки Украины Н.Савченко, нахальное нарушение российской стороной ее прав, в частности недопуска к ней украинского консула, протестуя против этого она вынуждена была объявить голодовку.

Дети, оказавшиеся в зоне боевых действий, особенно сироты и инвалиды, страдают больше и, по словам авторов документа, часто используются террористами в качестве заложников. В докладе приводятся конкретные случаи похищения детей террористами и попыток их нелегальной отправки в РФ.

На территории АРК, которой посвящен отдельный раздел доклада, продолжаются преследования и дискриминация этнических украинцев, крымских татар и представителей религиозных меньшинств и меньшинств вообще, а также активистов, которые выступали против «крымского референдума» 16 марта. Продолжают исчезать бесследно люди, под угрозой ликвидации - украинские и крымскотатарские периодические издания. В тяжелом положении оказались люди, больные ВИЧ / СПИД и наркозависимые, из-за запрета российским законодательством применение заместительной терапии. Сообщается, что с 10 июня с.г. 20 таких пациентов умерли, другие - вернулись к употреблению нелегальных наркотиков.

Отмечается рост количества внутренне перемещенных лиц из Крыма и Луганской и Донецкой областей. По информации УВКПЧ, в течение ближайших месяцев следует ожидать новой волны внутренне перемещенных лиц из АРК, среди которых представители бизнеса, учителя, и, кто не захотел менять украинское гражданство, а также семьи с сыновьями призывного возраста, которые не желают, чтобы их дети служили в российской армии.

В докладе также говорится о том, как реализуются права и свободы человека в Украине в современных условиях, в частности, право на мирные собрания, ассоциации, волеизъявление, на свободу передвижения, вероисповедания, а также экономические, социальные и культурные права. Высказывается, в частности, обеспокоенность по поводу сложностей, которые существуют для украинцев с въездом-выездом в оккупированный Крым.

Доклад содержит информацию о подготовке конституционных изменений и изменений в области законодательства, реформу правоохранительных органов, борьбу с коррупцией. Авторы подробно останавливаются на расследовании наиболее громких дел, а именно: нарушений прав человека во время протестов на Майдане (в ноябре 2013 - феврале 2014), трагедии в Одессе 2 мая 2014. Миссия отмечает полное сотрудничество с украинскими правоохранительными органами в мониторинге ею хода этих расследований.

В целом положительно и как заслуживающее внимания украинская сторона оценивает приложение к докладу, в котором собраны предварительные рекомендации ММПЧ, а также рекомендации, предоставленные Украине в последние годы при защите периодических докладов в конвенционных правозащитных органах и по итогам прохождения Универсального периодического обзора СПЧ.

По случаю публикации доклада Верховный комиссар ООН по правам человека Н.Пиллей обнародовала заявление, которое касается еще одного трагического события, произошедшего уже после завершения периода, охвачиваемого докладом, - катастрофы самолета «Малазийских авиалиний» 17 июля 2014г. Комиссар ООН отметила, что сбитие самолета - это нарушение международного права, которое может приравниваться к военному преступлению.

В общем положительно оценивая четвертый доклад УВКПЧ, необходимо привлечь внимание к некоторым моментам.

Пытаясь использовать при подготовке документа в основном гуманитарные подходы и приводя цифры и факты без их разъяснений, его авторам в некоторых случаях не удается в полной мере отразить целостную суть происходящего.

Так, оценивая тяжелое положение на востоке Украины, а также отмечая интенсификацию АТО, Миссия избегает ударения на первопричинах такой ситуации: активизации нелегальной деятельности незаконных вооруженных формирований, их отказе от предложенного Президентом Украины Мирного плана, предоставлении Россией постоянной поддержки террористам путем поставки оружия, военной техники и наемников, продолжении террора в отношении мирных жителей, похищениях и мародерстве, а также растущей угрозе безопасности не только Украины, но и региона и мира, как это показала трагедия с самолетом «Малазийских авиалиний».

Говоря об усилении пропаганды «с обеих сторон», авторы доклада не упоминают о негативном влиянии на ситуацию в Украине российской пропаганды, противоправную деятельность соответствующих российских СМИ в Украине, которые фактически являются основным источником разжигания ненависти и усиления напряжения на востоке Украины. В частности, говоря о запрете ряда российских телеканалов в Украине, ММПЧ не указывает, что причиной этого стал именно «язык ненависти» (избавиться от которого призывает в своих заявлениях Верховный комиссар ООН по правам человека), разжигание этими СМИ межнациональной розни. Яркий пример - интервью на Первом канале 12.07.2014г. с Н.Пишняк, фальшивым свидетелем «распятие трехлетнего мальчика украинскими военными на доске объявлений на центральной площади Славянска» и «издевательства над его матерью».

Понимая сложность задач, стоящих перед УВКПЧ в контексте обеспечения беспристрастной объективной оценки ситуации в Украине, вынуждены констатировать замалчивания Миссией очевидной не только Правительству Украины подрывной роли Российской Федерации как в событиях на востоке нашего государства, так и в ухудшении правозащитной ситуации в стране в целом, что, к сожалению, не нашло на этот раз должного отражения ни в докладе, ни в пресс-релизе по случаю его обнародования. Апеллируя к «обеим сторонам», не замечать «третью» или, скорее, «первую», нам представляется, как минимум, недальновидным, если не опасным.

Украина готова и дальше развивать и углублять взаимодействие с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека и другими правозащитными структурами ООН с целью надлежащего обеспечения защиты прав человека с учетом потребностей населения всех регионов нашего государства.

Останні заяви та коментарі

МЗС в соціальних мережах

   

> Всі акаунти в соцмережах


 

 

 

 

 

 

 

10 facts on Russian military aggression against Ukraine

 

On Ukraine in English

 

Inform about your experience with Ukrainian consul

 

Let my people go

 

My Ukraine is project website

 

Ukraine: Fight for Independence

 

Proof of Fakes