Міністерство закордонних справ України

Київ 08:00

Заява МЗС України щодо намагань РФ поставити гуманітарну допомогу (укр./рос.)

15 серпня 2014, 00:00

У зв’язку із прагненнями Російської Федерації направити в Україну гуманітарну допомогу, до відома РФ було доведено позицію України щодо передбачених українським законодавством та міжнародним правом відповідних модальностей.

З метою уникнення провокацій було досягнуто низку технічних домовленостей, які дозволяють поставити дії російської сторони в рамки, визначені та контрольовані Україною і міжнародними інституціями, зокрема Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) та ОБСЄ.

Зокрема, прикордонний та митний контроль, а також належне оформлення гуманітарної допомоги відповідно до законодавства України, здійснюватимуть уповноважені органи України за сприяння та моніторингу МКЧХ та ОБСЄ.

Було досягнуто розуміння, що усі гуманітарні вантажі, включно з російською гуманітарною допомогою, доставлятимуться до місць призначення, що знаходяться під оперативним контролем терористів, виключно МКЧХ. Комітет забезпечуватиме також усі логістичні аспекти, пов’язані зі зберіганням та розподілом допомоги.

В Україні виходять з того, що ключову роль в узгодженні безпекових аспектів, а також конкретних маршрутів проходження вантажів з гуманітарною допомогою територією, що контролюється незаконними збройними формуваннями, включно з тією, яка буде забезпечена Урядом України, відіграватиме Тристороння контактна група.

Російська Федерація несе усю відповідальність за те, щоб терористи, які мають оперативний контроль за ситуацією у певних районах Луганської області, не чинили будь-яких провокацій проти ініційованої Президентом України Міжнародної місії гуманітарної допомоги для потреб цивільного населення Луганщини, а також проти персоналу МКЧХ під час виконання їхньої місії.

***

Заявление МИД Украины относительно попыток РФ поставить гуманитарную помощь

В связи со стремлением Российской Федерации направить в Украину гуманитарную помощь, к сведению РФ доведена позиция Украины по предусмотренным украинским законодательством и международным правом соответствующим модальностям.

Во избежание провокаций был достигнут ряд технических договоренностей, которые позволяют поставить действия российской стороны в рамки, определенные и контролируемые Украиной и международными институтами, в частности Международным комитетом Красного Креста (МККК) и ОБСЕ.

В частности, пограничный и таможенный контроль, а также надлежащее оформление гуманитарной помощи в соответствии с законодательством Украины, будут осуществлять уполномоченные органы Украины при содействии и мониторинге МККК и ОБСЕ.

Было достигнуто понимание, что все гуманитарные грузы, включая российскую гуманитарную помощь, будут доставлять к местам назначения, находящимся под оперативным контролем террористов, исключительно МККК. Комитет будет обеспечивать также все логистические аспекты, связанные с хранением и распределением помощи.

В Украине исходят из того, что ключевую роль в согласовании аспектов безопасности, а также конкретных маршрутов следования грузов с гуманитарной помощью территорией, контролируемой незаконными вооруженными формированиями, включая ту, которой будет обеспечена Правительством Украины, будет осуществлять Трехсторонняя контактная группа.

Российская Федерация несет всю ответственность за то, чтобы террористы, которые имеют оперативный контроль за ситуацией в определенных районах Луганской области, не осуществляли каких-либо провокаций против инициированной Президентом Украины Международной миссии гуманитарной помощи для нужд гражданского населения Луганска, а также против персонала МККК во время выполнения их миссии.

 

Останні заяви та коментарі

МЗС в соціальних мережах

   

> Всі акаунти в соцмережах


 

 

 

 

 

 

 

10 facts on Russian military aggression against Ukraine

 

On Ukraine in English

 

Inform about your experience with Ukrainian consul

 

Let my people go

 

My Ukraine is project website

 

Ukraine: Fight for Independence

 

Proof of Fakes