Міністерство закордонних справ України

Київ 05:04

Заява МЗС України у зв'язку з розповсюдженою МЗС РФ неправдивою інформацією щодо обстрілів м. Донецьк (укр./рос.)

03 травня 2015, 13:51

У зв’язку з появою інформації про телефонну розмову Міністра закордонних справ Російської Федерації С.Лаврова з Діючим головою Організації з безпеки і співробітництва в Європі, Міністром закордонних справ Сербії І.Дачичем, в якій російська сторона повідомила про начебто обстріли підрозділами Збройних Сил України м.Донецьк із застосуванням крупнокаліберної зброї, МЗС України привертає увагу до такого.

Українська сторона рішуче відкидає ці звинувачення та відповідально заявляє, що українські військові не здійснювали жодних обстрілів цього міста, як і будь-якого іншого населеного пункту на території окремих районів Донецької і Луганської областей. Будь-яке застосування зброї з боку підрозділів Збройних Сил України, якщо воно має місце, здійснюється виключно як вимушений крок у відповідь на збройні провокації незаконних збройних формувань, які діють на території окремих районів, в разі виникнення безпосередньої загрози життю українських військовослужбовців.

Як і раніше, Україна залишається відданою безумовному й повному виконанню Мінських домовленостей та вживає з цією метою послідовних заходів.

Розглядаємо свідоме «вкидання» неправдивої і відверто провокаційної інформації як цілеспрямовані дії, що мають на меті зірвати виконання Мінських документів від вересня 2014 та лютого 2015 років.

Переконані, що безпідставні звинувачення російської сторони повинні стати предметом невідкладної та ретельної перевірки з боку ОБСЄ та її Спеціальної моніторингової місії в Україні.

 ***

Заявление МИД Украины в связи с распространенной МИД РФ неправдивой информации касательно обстрела г. Донецк

В связи с появлением информации о телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.Лаврова с действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министром иностранных дел Сербии И.Дачичем, в которой российская сторона сообщила о якобы обстрелах подразделениями Вооруженных Сил Украины г..Донецк с применением крупнокалиберного оружия, МИД Украины обращает на это внимание.

Украинская сторона решительно отвергает эти обвинения и ответственно заявляет, что украинские военные не совершали никаких обстрелов этого города, как и любого другого населенного пункта на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Любое применение оружия со стороны подразделений Вооруженных Сил Украины, если оно имеет место, осуществляется как вынужденный шаг в ответ на вооруженные провокации незаконных вооруженных формирований, действующих на территории отдельных районов, в случае возникновения непосредственной угрозы жизни украинским военнослужащим.

Как и ранее, Украина остается преданной безусловному и полному выполнению Минских договоренностей и принимает с этой целью последовательные меры.

Рассматриваем сознательный «вброс» ложной и откровенно провокационной информации как целенаправленные действия, имеющие целью сорвать выполнение Минских документов от сентября 2014 и февраля 2015 годов.

Убеждены, что безосновательные обвинения российской стороной должны стать предметом неотложной и тщательной проверки со стороны ОБСЕ и ее Специальной мониторинговой миссии в Украине.

  

Останні заяви та коментарі

МЗС в соціальних мережах

   

> Всі акаунти в соцмережах


 

 

 

 

 

 

 

10 facts on Russian military aggression against Ukraine

 

On Ukraine in English

 

Inform about your experience with Ukrainian consul

 

Let my people go

 

My Ukraine is project website

 

Ukraine: Fight for Independence

 

Proof of Fakes