Міністерство закордонних справ України

Київ 20:23

Акредитація персоналу іноземних дипломатичних місій

Акредитація при Міністерстві закордонних справ України співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх представництв, інших іноземних організацій

Належність до осіб, які користуються привілеями та імунітетами згідно із законодавством України та міжнародними договорами України, посвідчується документами, що видаються Міністерством закордонних справ України у порядку, визначеному «Положенням про акредитацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх представництв, інших іноземних організацій», затвердженим наказом МЗС України від 13.01.2003 року №11 (зі змінами відповідно до Наказу Міністерства закордонних справ України від 08.09.2014 №378, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.09.2014 за №1176/25953).

У МЗС України акредитуються іноземці, які є співробітниками посольств, консульських установ, представництв міжнародних організацій, міжнародних організацій, інших іноземних організацій, якщо це передбачено міжнародними договорами України, та члени сімей співробітників таких установ (далі - акредитуючі установи).

Акредитаційні картки відповідно до статусу працівників акредитуючої установи поділяються на такі види:

-       дипломатичні картки;

-       консульські картки;

-       службові картки.

 

Оформлення акредитаційної картки

Для отримання акредитації при Міністерстві закордонних справ України акредитуючі установи мають надати до Департаменту державного протоколу такі документи:

1. Нота з проханням акредитувати новоприбулого співробітника та членів сім’ї (у разі якщо члени сім’ї перебуватимуть разом зі співробітником). Зразок №1. Вербальна нота з проханням акредитувати новоприбулого співробітника та членів його сім’ї надсилається до Департаменту державного протоколу МЗС України не пізніше ніж через три робочі дні після перетину ними державного кордону України.

2. Дійсний паспорт з візою (якщо інше не передбачено чинним законодавством та міжнародними договорами України) та відміткою про перетин кордону України.

3. Копії сторінок паспорта з (копії засвідчуються печаткою дипломатичної місії):

-       персональними даними;

-       строком дії;

-       акредитаційним записом (за наявності);

-       візою (якщо інше не передбачено чинним законодавством та міжнародними договорами України);

-       відміткою про перетин кордону.

4. Заповнена та засвідчена підписом керівника та печаткою акредитуючої установи реєстраційна анкета члена дипломатичного персоналу або анкета члена адміністративно-технічного персоналу з вклеєною фотокарткою.

Анкета заповнюється залежно від посади: для дипломатичних співробітників, адміністративно-технічного персоналу, консульських працівників.

Дані членів сімей, якщо вони перебуватимуть разом зі співробітником місії, зазначаються у відповідних розділах анкети.

5. Електронне кольорове фото новоприбулого співробітника (та членів сім’ї, якщо вони перебуватимуть разом зі співробітником місії) у форматі JPЕG (надсилається на електронну адресу Департаменту державного протоколу МЗС України accreditation@mfa.gov.ua Розмір фото не повинен перевищувати 300 Кб).

6. У разі різних прізвищ співробітника та членів сімей - копія свідоцтва про шлюб, копія свідоцтва про народження, завірені акредитуючою установою, та переклад українською мовою.

7. Копія контракту (подають тільки міжнародні організації та представництва міжнародних організацій, інші іноземні організації, якщо це передбачено міжнародними договорами України, на додаток до документів, зазначених у пп.1-6). У контракті мають бути чітко зазначені термін дії контракту та статус співробітника.

8. Посол іноземної держави в Україні за сумісництвом подає документи, визначені в пп. 1-6 цього розділу безпосередньо до Департаменту державного протоколу під час приїзду до Києва з метою вручення копій вірчих грамот в МЗС України.

Продовження акредитації

Строк акредитації продовжується на підставі вербальної ноти акредитуючої установи. Зразок №2.

Разом з вербальною нотою до Департаменту державного протоколу подаються:

 1. Акредитаційна картка, термін дії якої закінчується.
 2. Паспортний документ.
 3. Засвідчена печаткою акредитуючої установи копія паспорту.
 4. Електронне кольорове фото заявника у форматі JPЕG (надсилається на електронну адресу Департаменту державного протоколу МЗС України accreditation@mfa.gov.ua Розмір фото не повинен перевищувати 300 Кб).

Акредитуючі установи подають документи для продовження акредитації за 14 календарних днів до закінчення строку дії акредитаційної картки.

Пошкодження акредитаційної картки

Для відновлення акредитаційної картки, що була пошкоджена, акредитуючі установи мають надати до Департаменту державного протоколу МЗС України такі документи:

 1. Нота з проханням відновити пошкоджену акредитаційну картку. Зразок №3.
 2. Засвідчена печаткою акредитуючої установи копія паспорту.
 3. Електронне кольорове фото заявника у форматі JPЕG (надсилається на електронну адресу Департаменту державного протоколу МЗС України accreditation@mfa.gov.ua Розмір фото не повинен перевищувати 300 Кб).
 4. Разом з нотою до МЗС України надсилається пошкоджена акредитаційна картка.

Розгляд документів щодо відновлення картки здійснюється на загальних підставах у визначені терміни для оформлення акредитаційних карток (див. пункт «Як подати документи»).

Втрата картки

Для відновлення картки у зв’язку з її втратою акредитуючі установи мають надати до Департаменту державного протоколу МЗС України такі документи:

 1. Нота з повідомленням про втрату (викрадення) картки та проханням відновити втрачену (викрадену) картку. Зразок №4.
 2. Засвідчена печаткою акредитуючої установи копія паспорту.
 3. Довідка з поліції щодо звернення про втрату (викрадення) картки (довідка має бути оформлена на бланку дільниці поліції, куди звертались з повідомленням про втрату (викрадення), скріплена печаткою та підписана керівником відділення дільниці).
 4. Копія втраченої акредитаційної картки (за наявності).
 5. Електронне кольорове фото заявника у форматі JPЕG (надсилається на електронну адресу Департаменту державного протоколу МЗС України accreditation@mfa.gov.ua Розмір фото не повинен перевищувати 300 Кб).

Розгляд документів щодо відновлення картки здійснюється на загальних підставах у визначені терміни для оформлення акредитаційних карток (див. пункт «Як подати документи»).

 

Повернення акредитаційної картки

До Департаменту державного протоколу МЗС України разом із супровідною нотою акредитуючої установи обов’язково повертаються акредитаційні картки:

-         строк дії яких закінчився;

-         у зв'язку із зміною посади осіб, яким вони належать;

-         осіб, які закінчили свою місію, та членів їхніх сімей.

 

Як подати документи

 

-       адреса подання документів: Михайлівська площа, 1, під’їзд №1;

-       прийом/видача документів здійснюється у вівторок, середу та четвер з 15.00 до 15.45;

-       документи щодо кожного заявника мають бути вкладені в окремий конверт установи або окремий прозорий пластиковий файл формату А4;

-       строк розгляду документів та виготовлення акредитаційної картки – 10 робочих днів. У разі необхідності термін розгляду документів може бути продовжений;

-       для отримання документів співробітники акредитуючих установ мають пред’явити відповідне посвідчення працівника своєї установи;

-       електронна адреса для надсилання фото для оформлення акредитаційної картки accreditation@mfa.gov.ua (Розмір фото не повинен перевищувати 300 Кб);

-       контактний телефон з питань оформлення акредитаційних карток: (+38 044) 238-17-29.

 

Зверніть увагу

Не приймаються до розгляду документи акредитуючої установи у разі:

-  подання неповного пакету документів та/або неповністю та/або неправильно заповнені документи;

-  наявності у паспорті дійсної акредитації/реєстрації при зовнішньополітичному відомстві іншої країни (крім послів іноземних держав в Україні за сумісництвом, військових аташе іноземних держав в Україні за сумісництвом, представників торговельно-економічних місій іноземних держав в Україні за сумісництвом).

На прохання акредитуючої установи Департамент державного протоколу видає довідку про прийняття документів на акредитацію (прохання про оформлення довідки має бути зазначено у ноті).

Строк дії акредитації не може перевищувати термін дійсності паспортного документа.

Інформація з питань протоколу

МЗС в соціальних мережах

   

> Всі акаунти в соцмережах


 

 

 

 

 

 

 

10 facts on Russian military aggression against Ukraine

 

On Ukraine in English

 

Inform about your experience with Ukrainian consul

 

Let my people go

 

My Ukraine is project website

 

Ukraine: Fight for Independence

 

Proof of Fakes