Міністерство закордонних справ України

Київ 04:07

Почесні консули іноземних держав в Україні. Погодження, діяльність, припинення повноважень

Діяльність почесних консулів іноземних держав в Україні регулюється «Положенням про почесних (нештатних) консульських посадових осіб іноземних держав в Україні та консульські установи, що очолюються такими посадовими особами» (далі Положення) та Главою 3 «Віденської конвенції про консульські зносини від 1963 року» (далі Конвенція).

Почесні консули іноземних держав можуть бути призначені в Україні з метою сприяння розвитку торговельних, економічних, культурних, наукових, туристичних та інших зв’язків між державою, що акредитує, і Україною, а також захисту на території консульського округу прав та інтересів держави, що акредитує, її фізичних і юридичних осіб.

Статтею 68 Конвенції передбачено факультативний характер інституту почесних консульських посадових осіб, у зв’язку з чим рішення щодо погодження чи відхилення тієї чи іншої кандидатури приймаються МЗС України.

 

Почесним консулом може бути громадянин України або за обґрунтуванням сторони, що акредитує, іноземець, який:

- постійно проживає в Україні протягом останніх п’яти років;

- проживає на території свого консульського округу протягом терміну виконання ним консульських функцій;

- не перебуває на державній службі в Україні та в державі, що акредитує, не бере активної участі в політичному житті як в Україні, так і в державі, що акредитує, не є обраним до органу законодавчої влади та до органів місцевого самоврядування, не виконує функції почесного консула іншої держави;

- не мав судимості.

Погодження призначення почесного консула (натисніть, щоб розкрити інформацію)

Запит про надання згоди на призначення в Україні почесного консула іноземної держави надсилається вербальною нотою до Міністерства закордонних справ України дипломатичним представництвом, а у разі його відсутності - зовнішньополітичним відомством держави, що акредитує.

Запит про надання згоди на призначення почесного консула має містити детальне обґрунтування необхідності такого призначення.

У запиті зазначаються: клас, межі консульського округу та перелік функціональних обов’язків почесного консула, а також місто розташування почесного консульства (почесне консульство не може бути розташоване в місті, де знаходиться дипломатичне представництво або штатна консульська установа держави, що акредитує).

Межі консульського округу можуть охоплювати одну, декілька адміністративно-територіальних одиниць України або всю територію України та визначаються державою, що акредитує, за погодженням з Міністерством закордонних справ України.

Разом із запитом надається біографічна довідка (українською мовою), анкета консульської посадової особи, якісні копії усіх сторінок паспорта (або лицевого і зворотного боку паспорта у вигляді пластикової картки та Витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання), довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, оригінал довідки про відсутність судимості кандидата на посаду почесного консула (видається МВС України), а також два примірники Заяви про згоду на обробку персональних даних (зразок).

МЗС України повідомляє про своє рішення державу, що акредитує, шляхом надсилання вербальної ноти. У разі прийняття негативного рішення МЗС України не зобов’язане повідомляти державі, що акредитує, про причини такого рішення.

Призначення і допущення почесного консула до виконання консульських функцій (натисніть, щоб розкрити інформацію)

Після отримання згоди від МЗС України іноземна держава видає почесному консулу документ, який має форму патенту, або подібний до нього акт (далі - Патент), що засвідчує його посаду. У патенті вказується повне ім’я, прізвище, громадянство почесного консула, консульський округ, клас, до якого він належить, а також місцезнаходження почесної консульської установи.

Патент дипломатичними каналами направляється до Міністерства закордонних справ України.

Почесний консул допускається до виконання своїх функцій після отримання від МЗС України екзекватури.

Тимчасове допущення почесного консула до виконання своїх обов’язків не дозволяється.

Почесний консул акредитується при МЗС України з наданням відповідного посвідчення.

Почесний консул призначає працівників почесного консульства на власний розсуд (такі працівники не підлягають акредитації у МЗС України і не користуються дипломатичними привілеями та імунітетами).

Припинення консульських функцій (натисніть, щоб розкрити інформацію)

Функції почесного консула припиняються у таких випадках:

- після повідомлення державою, що акредитує, Міністерства закордонних справ України про припинення функцій почесного консула;

-   після анулювання екзекватури;

- після повідомлення Міністерства закордонних справ держави, що акредитує, про те, що Міністерство закордонних справ України перестало вважати його почесним консулом.

 

Рішення про припинення повноважень почесного консула приймається Міністром закордонних справ України та доводиться до відома держави, що акредитує.

Приміщення та консульський архів почесного консульства (натисніть, щоб розкрити інформацію)

Консульське приміщення – будинок, частина будинку або приміщення та земельна ділянка для обслуговування зазначеного будинку чи частини будинку, незалежно від того, кому належить право власності на них, що використовується виключно для виконання функцій почесного консула.

Консульські приміщення не повинні використовуватися в цілях, несумісних з виконанням консульських функцій.

Почесне консульство має розташовуватися в окремому будинку або приміщенні, що відокремлене та має окремий вхід. Не виключається можливість розміщення канцелярій та інших органів або установ в частині будівлі, де знаходяться консульські приміщення, за умови, що приміщення, відведені таким канцеляріям, будуть відокремлені від приміщень, якими користується консульська установа. У цьому випадку зазначені канцелярії та установи не є частиною консульських приміщень.

Питання щодо придбання та оренди приміщень вирішуються з місцевими органами влади відповідно до чинного законодавства України.

Почесний консул на час виконання консульських функцій має право розміщувати державний прапор і герб держави, що акредитує, на будинку або приміщенні, яке займає почесне консульство.

Правовий режим, що застосовується відносно приміщень консульських установ іноземних держав в Україні згідно з положеннями статті 31 Конвенції, не поширюється на приміщення почесного консульства, тому відповідні органи влади України мають право доступу до них.

Питання забезпечення захисту консульських приміщень почесного консульства від будь-якого незаконного вторгнення або завдання шкоди, запобігання будь-якому порушенню його спокою вирішуються з органами внутрішніх справ, розташованих на території консульського округу, на загальних підставах відповідно до чинного законодавства України.

 

Консульський архів – усі папери, документи, кореспонденція, книги, фільми, технічні засоби накопичення, зберігання та використання інформації, реєстри почесного консульства разом із шифрами і кодами, картотеки й будь-які предмети обстановки, призначені для забезпечення їх охорони чи зберігання.

Консульський архів є недоторканим за умови, що він зберігається окремо від інших паперів та документів, у тому числі від приватної кореспонденції глави цієї консульської установи та будь-якої особи, яка з ним працює, а також від матеріалів, книг та документів, що належать до їх професії чи діяльності.

МЗС в соціальних мережах

   
 

> Всі акаунти в соцмережах


 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 facts on Russian military aggression against Ukraine

 

On Ukraine in English

 

Inform about your experience with Ukrainian consul

 

Let my people go

 

My Ukraine is project website

 

Ukraine: Fight for Independence

 

Proof of Fakes