Міністерство закордонних справ України

Київ 04:06

Звільнення від обкладення податком на додану вартість

Звільнення від обкладення податком на додану вартість

Питання відшкодування (звільнення) від податку на додану вартість дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій в Україні регулюється «Порядком звільнення від обкладення податком на додану вартість операцій з постачання та ввезення на митну територію України товарів і послуг, передбачених для власних потреб дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні, а також для використання особами з числа дипломатичного персоналу дипломатичних місій та членами їх сімей, які проживають разом з ними», далі Порядок. (назва – гіперпосилання на текст документу на сайті Ради)

Порядок визначає процедуру звільнення від обкладення податком на додану вартість операцій з постачання та ввезення на митну територію України товарів і послуг, передбачених:

1) для власних потреб:

- дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, які розміщуються на території України, крім консульських установ, очолюваних почесними консульськими посадовими особами;

- дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, акредитованих в Україні за сумісництвом;

- представництв міжнародних організацій, утворених згідно з міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України (далі - міжнародні договори України).

2) для використання:

- особами з числа дипломатичного персоналу дипломатичних представництв іноземних держав в Україні, які не є громадянами України і не проживають в Україні постійно;

- консульськими посадовими особами консульських установ іноземних держав в Україні, які не є громадянами України і не проживають в Україні постійно, за винятком почесних консульських посадових осіб;

- особами з числа дипломатичного персоналу представництв міжнародних організацій в Україні, їх регіональних відділень, які не є громадянами України і не проживають в Україні постійно;

- членами сімей зазначених осіб, якщо вони не є громадянами України і не проживають в Україні постійно.

Дипломатичні представництва та штатні консульські установи (натисність, щоб розкрити інформацію)

Відшкодування сум податку на додану вартість щодо товарів і послуг, придбаних іноземними дипломатичними місіями в Україні для власних потреб, здійснюється з урахуванням принципу взаємності та встановлених обмежень стосовно відповідної закордонної дипломатичної установи України за кордоном (такі відомості із зазначенням асортименту, кількості та вартості товарів і послуг, щодо яких встановлено обмеження щорічно надсилаються МЗС України Державній фіскальній службі України).

У разі відсутності звільнення від обкладення податком на додану вартість закордонної дипломатичної установи України в іншій державі або відсутності такої установи в іншій державі дія цього Порядку не поширюється на дипломатичні місії такої держави, акредитовані в Україні.

Принцип взаємності вважається також дотриманим щодо акредитованих в Україні дипломатичних місій та дипломатичного персоналу держав, у національному законодавстві яких не застосовується податок на додану вартість. У разі застосування у законодавстві іноземної держави іншого непрямого податку, аналогічного податку на додану вартість принцип взаємності щодо акредитованих в Україні дипломатичних місій та дипломатичного персоналу такої держави застосовується, якщо закордонні дипломатичні установи України в такій державі звільнені від оподаткування таким податком.

Консульським посадовим особам, у тому числі главі консульської установи, консульським службовцям та членам їх сімей надаються пільги, передбачені для персоналу дипломатичного представництва.

Представництва міжнародних організацій (натисність, щоб розкрити інформацію)

Обсяг пільг, що надаються представництвам міжнародних організацій в Україні визначається відповідним міжнародним договором України. У разі відкриття нового представництва міжнародної організації або його регіонального відділення на території України МЗС надсилає Державній фіскальній службі України відповідне повідомлення разом з інформацією про пільги, передбачені міжнародним договором України.

Звільнення від обкладення податком на додану вартість у разі постачання товарів і послуг на митну територію України здійснюється шляхом щомісячного відшкодування сум податку на додану вартість, фактично сплачених у складі вартості дипломатичними місіями, особами з числа дипломатичного персоналу та членами їх сімей під час придбання таких товарів і послуг на митній території України, за винятком операцій, які звільняються від обкладення податком на додану вартість відповідно до пункту 9 Порядку.

Відшкодування сум податку на додану вартість здійснюється лише за наявності:

- товарних чеків (у разі придбання товарів за готівку);

- податкових накладних (у разі придбання товарів за безготівковим рахунком);

- податкової накладної та документів, що засвідчують факт надання послуг (у разі оплати послуг).

Відшкодування сум податку на додану вартість здійснюється лише у разі, коли вартість разової покупки придбаних товарів (наданих послуг) становить не менш як 1000 гривень, що підтверджується відповідними платіжними документами (незалежно від обмеження, встановленого в іншій державі).

За операціями з надання дипломатичним місіям, особам з числа дипломатичного персоналу та членам їх сімей послуг зв'язку, комунальних послуг (постачання електроенергії, води, газу, опалення) суми податку на додану вартість відшкодовуються без обмеження вартості таких послуг.

 

Процедура отримання відшкодування

Для отримання відшкодування сум податку на додану вартість дипломатичні місії звертаються з письмовою заявою до органу доходів і зборів за місцезнаходженням. Зразок заяви

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, що настає за місяцем, в якому були придбані товари (надані послуги).

Орган доходів і зборів протягом 30 календарних днів з дати надходження заяви проводить перевірку поданих документів щодо відповідності вимогам Порядку. У разі відсутності зауважень до поданих документів приймає рішення про відшкодування зазначеної суми.

Бюджетне відшкодування сум податку на додану вартість за висновками органів доходів і зборів за місцезнаходженням дипломатичної місії здійснюється шляхом перерахування відповідних грошових сум на банківський рахунок дипломатичної місії.

Відшкодування сум податку на додану вартість осіб з числа дипломатичного персоналу та членів їх сімей відбувається за такою ж процедурою як і дипломатичних місій.

 

Інформація з питань протоколу

МЗС в соціальних мережах

   
 

> Всі акаунти в соцмережах


 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 facts on Russian military aggression against Ukraine

 

On Ukraine in English

 

Inform about your experience with Ukrainian consul

 

Let my people go

 

My Ukraine is project website

 

Ukraine: Fight for Independence

 

Proof of Fakes