• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
Примірний перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство закордонних справ України та перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних
Опубліковано 23 липня 2020 року о 10:56

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ


НАКАЗ

 

23.07.2020                                          Київ                                           № 276


Про затвердження Примірного

переліку видів публічної інформації, розпорядником якої є МЗС


Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»


НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Примірний перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство закордонних справ України (далі – Перелік), що додається.

2. Департаменту документообігу та цифровізації забезпечити розміщення Переліку на офіційному вебпорталі Міністерства закордонних справ України.

3. Перелік застосовувати у системі обліку публічної інформації з метою систематизації та класифікації інформації, розпорядником якої є Міністерство закордонних справ України, а також для забезпечення спрощення процедури доступу до цієї інформації фізичних та юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи. Цей Перелік не є вичерпним і може поповнюватись/змінюватись.

4. Керівникам структурних підрозділів Міністерства закордонних справ України надавати до Департаменту документообігу та цифровізації пропозиції про внесення змін до Переліку.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря Міністерства закордонних справ України.
Міністр                                                                                  Дмитро КУЛЕБА

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

закордонних справ України

23.07.2020 № 276

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК

видів публічної інформації, розпорядником якої є

Міністерство закордонних справ України

 

1. Інформація про Міністерство закордонних справ України.

1.1. Функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності Міністерства закордонних справ України (ПД, ЮД).

1.2. Інформація про організаційну структуру Міністерства закордонних справ України (ДП).

1.3. Прізвища, імена, по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти керівників Міністерства закордонних справ України, самостійних структурних підрозділів (департаментів, управлінь, відділів, секторів) та прес-служби, а також осіб відповідальних за діловодство в цих структурних підрозділах (ДДЦ, ДП, самостійні структурні підрозділи).

1.3. Положення про самостійні структурні підрозділи, представництва, консульські пункти, підприємства та установи сфери управління Міністерства закордонних справ України (ДДЦ).

 

2. Інформація про діяльність Міністерства закордонних справ України (загальні питання).

2.1. Ключові пріоритети діяльності Міністерства закордонних справ України (ПД).

2.2. Публічний звіт про результати реалізації пріоритетів діяльності Міністерства закордонних справ України (ПД).

2.3. Щомісячний звіт про проведені Міністерством закордонних справ України публічні заходи за участю ЗМІ (ДПД).

 

3. Інформація про роботу колегії Міністерства закордонних справ України (УСК).

 

4. Накази Міністерства закордонних справ України (регуляторного характеру) (ЮД).

 

5. Інформація про діяльність комісій, комітетів, рад та установ, що створені в/при Міністерстві закордонних справ України.

5.1. Інформація про діяльність Громадської ради при Міністерстві закордонних справ України (ДПД).

5.2. Інформація про діяльність Громадської ради з питань співробітництва з релігійними організаціями при Міністерстві закордонних справ України (ДПД).

5.3. Інформація про діяльність Ради експортерів та інвесторів при Міністерстві закордонних справ України (ДЕД).

5.4. Інформація про діяльність Дипломатичної академії України ім.Г.Удовенка при Міністерстві закордонних справ України (ДАУ, ДП).

5.5. Інформація про діяльність Державної установи «Український інститут» (УІ, ДПД).

5.6. Інформація про діяльність Державного підприємства «Головне управління комплексного обслуговування і будівництва об’єктів дипломатичної служби» (ГУКОБ, ФАД).

5.7. Інформація про діяльність Комісії Міністерства закордонних справ України із загальнообов’язкового державного соціального страхування (ФАД).


 • 6. Інформація про доступ до публічної інформації.

6.1. Інформація про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних (ДДЦ).

6.2. Звіти про опрацювання Міністерством закордонних справ України запитів на доступ до публічної інформації (ДДЦ).

6.3. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію (ДДЦ).


7. Інформація про нормативно-правову роботу Міністерства закордонних справ України.

7.1. Перелік нормативно-правових актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є Міністерство закордонних справ України (ЮД).

7.2. Перелік нормативно-правових актів Міністерства закордонних справ України, що зареєстровані Міністерством юстиції України (ЮД).


8. Інформація з антикорупційної діяльності.

8.1. Річна антикорупційна програма Міністерства закордонних справ України (СПК).

8.2. Звіт про виконання річної антикорупційної програми Міністерства закордонних справ України (СПК).

8.3. Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у Міністерстві закордонних справ України (СПК).


9. Інформація з питань управління персоналом, дипломатичної та державної служби.

9.1. Інформація про кадровий склад апарату Міністерства закордонних справ України, закордонних дипломатичних установ України та представництв МЗС на території України (кількісні показники) (ДП).

9.2. Інформація про проведення конкурсів на зайняття посад дипломатичної служби категорії «Б» та «В», добір на посади обслуговуючого персоналу дипломатичної служби та про їх результати (ДП).

9.3. Інформація про реалізацію Закону України «Про очищення влади» (люстрацію) (ДП).

9.4. Інформація щодо результатів спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад із підвищеним корупційним ризиком (ДП).

9.5. Інформація про позаштатних радників Міністра закордонних справ України (ВПС).


10. Інформація щодо організації пропускного режиму до адміністративних будівель Міністерства закордонних справ України.

10.1. Правила пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України (РСУ).


11. Інформація з питань документального забезпечення та контролю Міністерства закордонних справ України.

11.1. Інформація про документообіг у Міністерстві закордонних справ України (Інструкція з діловодства) (ДДЦ).

11.2. Інформація про реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції у Міністерстві закордонних справ України (кількісні показники) (ДДЦ).

11.3. Інформація про відправку документів Міністерством закордонних справ України (кількісні показники) (ДДЦ).

11.4. Інформація з питань організації контролю, дисципліни виконання (кількісні показники) (ДДЦ).


12. Інформація з питань планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності, адміністративно-господарської діяльності.

12.1. Інформація про використання бюджетних коштів Міністерством закордонних справ України (укладені договори, у т.ч. додаткові; акти/накладні щодо виконання договорів, звіти про кількість та обсяги витрат на службові відрядження) (ФАД).

12.2. Інформація про обсяги бюджетних призначень та/або бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період Міністерства закордонних справ України (ФАД).

12.3. Інформація про обсяги надходжень та витрат, затверджених на відповідний рік/звітний період Міністерства закордонних справ України (ФАД).

12.4. Річний план державних закупівель Міністерства закордонних справ України та зміни до нього, які оприлюднюються відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (ФАД).

12.5. Інформація про нарахування заробітної плати керівництву Міністерства закордонних справ України (ФАД).


13. Інформація про консульські дії, які вчиняються в Міністерстві закордонних справ України та закордонних дипломатичних установах України.

13.1. Перелік консульських дій, які вчиняються в Департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ України (ДКС).

13.2. Перелік консульських дій, які вчиняються в закордонних дипломатичних установах України (ДКС).

13.3. Форми і зразки документів, необхідних для вчинення консульських дій (ДКС).

13.4. Інформація про тарифи та порядок стягнення консульського збору (ДКС).


14. Інформація про діяльність консульської служби Міністерства закордонних справ України.

14.1. Інформація про консульські установи України за кордоном, місця їх розташування та графіки роботи (ДКС).

14.2. Інформація щодо започаткування діяльності, реорганізації та ліквідації консульських установ України за кордоном (ДКС).

14.3. Інформація про почесні (нештатні) консульські установи України за кордоном (ДКС).

14.4. Інформація щодо започаткування діяльності, реорганізації та ліквідації почесних (нештатних) консульських установ України за кордоном (ДКС).

14.5. Інформація про договірно-правову базу з консульських питань  (ДКС).

14.6. Інформація про режими поїздок громадян України до зарубіжних країн, регіонів чи окремих територій світу (ДКС).

14.7. Режим в’їзду іноземців та осіб без громадянства до України (ДКС).

14.8. Знеособлена та узагальнена інформація за останні п’ять років (у т.ч. по кожній закордонній дипломатичній установі України окремо) стосовно:

14.8.1. Кількості осіб, які перебувають на постійному/тимчасовому консульському обліку, обліку усиновлених дітей (ДКС).

14.8.2. Кількості звернень з питань (ДКС):

оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон;

оформлення посвідчень особи на повернення в Україну;

оформлення віз іноземцям та особам без громадянства;

набуття громадянства України;

виходу чи втрати громадянства України;

оформлення документів для виїзду на постійне місце проживання за кордон;

апостилювання документів, легалізації, витребування документів (лише у частині МЗС);

вчинення нотаріальних дій та державної реєстрації актів цивільного стану в закордонних дипломатичних установах України;

ув’язнених, заарештованих, звільнених, постраждалих від торгівлі людьми, померлих/загиблих громадян України за кордоном.


15. Інформація про міжнародні договори України.

15.1. Інформація про підписання, пролонгацію, припинення дії чи денонсацію міжнародних договорів України, набрання ними чинності (ДМП).

15.2. Інформація щодо інструментів про ратифікацію, приєднання, прийняття або затвердження міжнародних договорів України (ДМП).

15.3. Єдиний реєстр міжнародних договорів України (ДМП).

15.4. Перелік та тексти міжнародних договорів України, які зберігаються в архіві Міністерства закордонних справ України (ВДА).


16. Інформація про участь України у міжнародних організаціях.

16.1. Єдиний державний реєстр міжнародних організацій та ініціатив, членом яких є Україна (ДМО).

16.2. Загальна інформація про співпрацю України у рамках ООН, РЄ ОБСЄ, ГУАМ, ЦЄІ, ОЧЕС (ДМО, ДЕД).

 

17. Інформація про співробітництво між Україною та Європейським Союзом, Україною та НАТО (загальна інформація) (ДЄН).

 

18. Інформація про двостороннє співробітництво України.

18.1. Загальна інформаційна довідка про двосторонні відносини України з іноземною країною (політичні відносини, торговельно-економічні відносини, договірно-правова база, культурно-гуманітарне співробітництво) (територіальні підрозділи).

18.2. Загальна інформація про результати участі української сторони у дво- та багатосторонніх міжнародних заходах (територіальні підрозділи, ДМО, ПД, ДЕД, ДПД, ДМБ, ДЄН, згідно з компетенцією).


19. Співпраця із закордонними українцями та заходи публічної дипломатії.

19.1. Перелік громадських організацій закордонних українців, які співпрацюють з закордонними дипломатичними установами України (ДПД).

19.2. Перелік місць поховань і (місць) пам’яті видатних українців за кордоном (ДПД).

19.3. Відомості про українські суботні/недільні школи, що функціонують при громадських організаціях закордонних українців, які співпрацюють з закордонними дипломатичними установами України (ДПД).

19.4. Інформація про міжнародне визнання Голодомору 1932-1933 рр. в Україні актом геноциду українського народу та вшанування пам’яті жертв Голодомору (ДПД).

19.5. Інформація про Національну комісію з питань закордонних українців,  Державну програму співпраці з закордонними українцями на період до 2020 року (ДПД).

19.6. Плани заходів МЗС з реалізації бюджетної програми 1401110 «Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, забезпечення діяльності Українського інституту, заходи щодо підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами України» (ДПД, УІ).

19.7. Інформація про реалізацію проектів у сфері закордонного українства,  публічної дипломатії та забезпечення позитивного міжнародного іміджу (ДПД, УІ).


20. Інформація про іноземний дипломатичний корпус, акредитований в Україні.

20.1. Перелік іноземних дипломатичних місій в Україні та інформація про місце їх розташування, контактні дані (Довідник «Дипломатичні представництва іноземних держав та представництва міжнародних організацій в Україні») (ДДП).

20.2. Практичні питання функціонування дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій, акредитованих в Україні» (ДДП).


21. Інформація щодо коректних (згідно з чинним законодавством України) формулювань у контексті ситуації, що склалася в результаті збройної агресії РФ проти України й тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а також окремих районів Донецької та Луганської областей (ПД, 6ТД).
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux