Міністерство закордонних справ України

Київ 05:22

Коментар МЗС України щодо висловлювань Міністра закордонних справ РФ С.В.Лаврова в інтерв’ю російському телеканалу «Russia Today» (укр/рос)

23 квітня 2014, 22:12

На тлі кроків, що здійснюються в Україні з метою добросовісної та повної імплементації Женевських домовленостей, абсолютним дисонансом стали висловлені 23 квітня Міністром закордонних справ РФ С.Лавровим в інтерв’ю російському телеканалу «Russia Today» погрози застосування російських збройних сил у відповідь на законне здійснення в Україні заходів з боротьби з терористичними та сепаратистськими проявами.

Згадані висловлювання розцінюємо як готовність російської сторони здійснити агресію проти України, а також продовжити з цією метою концентрацію російських військ поблизу державного кордону України.

Використання у згаданому інтерв’ю припущень щодо можливості атаки з боку України на інтереси Росії та росіян, нападу на громадян Росії виглядає кричуще необгрунтованим на тлі тих зусиль, які докладає Україна для деескалації конфлікту та розв’язання його мирним шляхом.

Антитерористична операція, що нині здійснюється, повністю відповідає чинному законодавству України та взятим українською стороною міжнародним зобов’язанням і спрямована на захист жителів східних регіонів України від терористичних та інших протизаконних дій, а також припинення насильства.

Міністерство закордонних справ України закликає Російську Федерацію неухильно дотримуватися норм міжнародного права, зокрема, щодо поваги до суверенітету та територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах. 

 

На фоне шагов, осуществляемых в Украине с целью добросовестной и полной имплементации Женевских договоренностей, абсолютным диссонансом стали высказанные 23 апреля Министром иностранных дел РФ С. Лавровым в интервью российскому телеканалу «Russia Today» угрозы применения российских вооруженных сил в ответ на законное осуществление в Украине мероприятий по борьбе с террористическими и сепаратистскими проявлениями.

Упомянутые высказывания расцениваем как готовность российской стороны осуществить агрессию против Украины, а также продолжить с этой целью концентрацию российских войск вблизи государственной границы Украины.

Использование в упомянутом интервью предположений о возможности атаки со стороны Украины на интересы России и россиян, нападения на граждан России выглядит вопиюще необоснованным на фоне тех усилий, которые прилагает Украина для деэскалации конфликта и решения его мирным путем.

Антитеррористическая операция, осуществляемая в настоящее время, полностью соответствует действующему законодательству Украины и принятым украинской стороной международным обязательствам и направлена на защиту жителей восточных регионов Украины от террористических и других противозаконных действий, а также на прекращения насилия.

Министерство иностранных дел Украины призывает Российскую Федерацию неуклонно соблюдать нормы международного права, в частности те, которые касаются уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины в международно признанных границах. 

Останні заяви та коментарі

МЗС в соціальних мережах

     

> Всі акаунти в соцмережах


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 facts on Russian military aggression against Ukraine

 

On Ukraine in English

 

Inform about your experience with Ukrainian consul

 

Let my people go

 

 

Ukraine: Fight for Independence

 

Proof of Fakes