Міністерство закордонних справ України

Київ 13:15

Коментар Департаменту інформаційної політики МЗС України щодо підтримки Росією сепаратизму на сході України (укр./рос.)

02 травня 2014, 18:30

Звернули увагу на повідомлення ЗМІ про арешт в Росії трьох активістів, які вивісили прапор ФРН над будівлею ФСБ в Калінінграді «як символ необхідності виходу Калінінградської області зі складу Росії та її приєднання до Європейського Союзу».

Викликає здивування, що в той самий час подібні дії сепаратистів на сході України, здійснювані до того ж із застосуванням зброї, захопленням адміністративних будівель і заручників, всіляко заохочуються офіційною російською владою. Більше того, російська сторона ще й цинічно вимагає звільнити окремих лідерів сепаратистів, які були затримані не просто за підняття іноземного прапора над українськими адміністративними будівлями, а за організацію насильницьких акцій, спрямованих на розкол країни та приєднання її окремих частин до іноземної держави.

Це є ще одним прикладом подвійних стандартів Кремля, свідченням його безпосереднього залучення до дестабілізації ситуації у східних областях України. 

***

Комментарий Департамента информационной политики МИД Украины относительно поддержки Россией сепаратизма на востоке Украины

Обратили внимание на сообщения СМИ об аресте в России трех активистов, вывесивших флаг ФРГ над зданием ФСБ в Калининграде «как символ необходимости выхода Калининградской области из состава России и ее присоединения к Европейскому Союзу».

Вызывает удивление, что в то же время подобные действия сепаратистов на востоке Украины, осуществляемые к тому же с применением оружия, захватом административных зданий и заложников, всячески поощряются официальной российской властью. Более того, российская сторона еще и цинично требует освободить отдельных лидеров сепаратистов, задержаных не просто за поднятие иностранного флага над украинскими административными зданиями, а за организацию насильственных акций, направленных на раскол страны и присоединение ее отдельных частей к иностранному государству.

Это является еще одним примером двойных стандартов Кремля, свидетельством его непосредственного вовлечения в дестабилизацию ситуации в восточных областях Украины.

Останні заяви та коментарі

МЗС в соціальних мережах

     

> Всі акаунти в соцмережах


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 facts on Russian military aggression against Ukraine

 

On Ukraine in English

 

Inform about your experience with Ukrainian consul

 

Let my people go

 

 

Ukraine: Fight for Independence

 

Proof of Fakes