Міністерство закордонних справ України

Заява МЗС України щодо незаконного вивезення до Росії захопленої терористами Надії Савченко (укр./рос.)

08 липня 2014, 21:50

МЗС України висловлює рішучий та категоричний протест у зв’язку з незаконним вивезенням на територію Росії Надії Савченко – військовослужбовця Збройних Сил України, яка раніше була захоплена представниками терористичних збройних формувань, що діють на сході України. Це є ще одним підтвердженням того, що терористи планують і реалізовують свої злочини на території України у тісній зв’язці зі спецслужбами Російської Федерації. 

Відкрито викрадаючи громадян України на території нашої держави, російська влада не лише порушує всі можливі норми міжнародного права, а й вже переступає елементарні норми пристойності і моралі. Такі дії не залишаться без адекватної відповіді з боку України і міжнародної спільноти.

Україна вимагає від російської сторони невідкладного надання  українським офіційним представникам повної та вичерпної інформації про обставини незаконного вивезення Надії Савченко до Росії, об’єктивного розслідування цього факту і покарання винних, негайного допуску до громадянки України українського консула для надання правової допомоги.

Очікуємо від російської сторони вжиття заходів з метою безумовного звільнення Надії Савченко з-під варти та її повернення найближчим часом на Батьківщину.

Закликаємо  міжнародне співтовариство засудити протиправні дії Росії, спрямовані на систематичне порушення прав та свобод громадян України, посилити тиск на російську владу, яка сьогодні, відчуваючи вседозволеність, перетворюється на реальну загрозу цивілізованому світу. 

***

Заявление МИД Украины относительно незаконного вывоза в Россию захваченной террористами Надежды Савченко

МИД Украины выражает решительный и категорический протест в связи с незаконным вывозом на территорию России Надежды Савченко - военнослужащего Вооруженных Сил Украины, которая ранее была захвачена представителями террористических вооруженных формирований, действующих на востоке Украины. Это является еще одним подтверждением того, что террористы планируют и реализуют свои преступления на территории Украины в тесной связке со спецслужбами Российской Федерации.

Открыто похищая граждан Украины на территории нашего государства, российские власти не только нарушают все возможные нормы международного права, но и уже переступают элементарные нормы приличия и морали. Такие действия не останутся без адекватного ответа со стороны Украины и международного сообщества.

Украина требует от российской стороны незамедлительного предоставления украинским официальным представителям полной и исчерпывающей информации об обстоятельствах незаконного вывоза Надежды Савченко в Россию, объективного расследования этого факта и наказания виновных, немедленного допуска к гражданке Украины украинского консула для оказания правовой помощи.

Ожидаем от российской стороны принятия мер с целью безоговорочного освобождения Надежды Савченко из-под стражи и ее возвращения в ближайшее время на Родину.

Призываем международное сообщество осудить противоправные действия России, направленные на систематическое нарушение прав и свобод граждан Украины, усилить давление на российские власти, которые сегодня, чувствуя вседозволенность, превращаются в реальную угрозу цивилизованному миру.

Останні заяви та коментарі

МЗС в соціальних мережах

     

> Всі акаунти в соцмережах


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 facts on Russian military aggression against Ukraine

 

On Ukraine in English

 

Inform about your experience with Ukrainian consul

 

Let my people go

 

 

Ukraine: Fight for Independence

 

Proof of Fakes