Міністерство закордонних справ України

Київ 11:41

Коментар МЗС України у зв’язку з порушенням Росією положень Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (укр./рос.)

31 липня 2014, 12:50

МЗС України висловлює глибоку стурбованість у зв’язку з появою інформації про порушення Російською Федерацією своїх зобов’язань за Договором про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (РСМД) від 1988 року.

Відповідно до положень зазначеного Договору Росія як одна з його сторін зобов’язалась ліквідувати свої ракети середньої і меншої дальності, не мати та не виробляти таких ракет у майбутньому, а також не проводити їх льотних випробувань.

Порушення Росією своїх зобов’язань за Договором РСМД, як і нехтування положеннями Будапештського меморандуму щодо гарантій безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а також розв’язання агресії проти України свідчать про продовження російським керівництвом свідомого курсу на підрив європейської та світової безпеки, руйнацію міжнародно-правових засад у сфері стратегічної стабільності та контролю над озброєннями.

Україна, яка свого часу забезпечила ліквідацію ракет цього класу на своїй території, продовжує неухильно дотримуватись положень цього Договору.

Україна, зробивши безпрецедентний внесок у справу ядерного роззброєння, підтримує зусилля світового товариства на шляху зменшення напруги у світі, протидії загрозам поширення і застосування зброї масового знищення та засобів її доставки.

***

Комментарий МИД Украины в связи с нарушением Россией положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

МИД Украины выражает глубокую обеспокоенность в связи с появлением информации о нарушении Российской Федерацией своих обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) от 1988 года.

В соответствии с положениями указанного Договора Россия как одна из его сторон обязалась ликвидировать свои ракеты средней и меньшей дальности, не иметь и не производить таких ракет в будущем, а также не проводить их летных испытаний.

Нарушение Россией своих обязательств по Договору РСМД, как и пренебрежение положениями Будапештского меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, а также развязывания агрессии против Украины свидетельствуют о продолжении российским руководством сознательного курса на подрыв европейской и мировой безопасности, разрушение международно-правовых основ в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

Украина, которая в свое время обеспечила ликвидацию ракет этого класса на своей территории, продолжает неуклонно придерживаться положений настоящего Договора.

Украина, сделав беспрецедентный вклад в дело ядерного разоружения, поддерживает усилия мирового сообщества на пути уменьшения напряжения в мире, противодействия угрозам распространения и применения оружия массового уничтожения и средств его доставки.

Останні заяви та коментарі

МЗС в соціальних мережах

     

> Всі акаунти в соцмережах


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 facts on Russian military aggression against Ukraine

 

On Ukraine in English

 

Inform about your experience with Ukrainian consul

 

Let my people go

 

 

Ukraine: Fight for Independence

 

Proof of Fakes