Міністерство закордонних справ України

Київ 05:48

Заява МЗС України щодо направлення гуманітарної допомоги до Луганської області (укр./рос.)

11 серпня 2014, 20:07

У зв’язку зі складною гуманітарною та соціальною ситуацією на Донбасі, Президент України Петро Порошенко виступив з ініціативою щодо направлення до Луганської області міжнародної місії гуманітарної допомоги. Окрім вантажів, що підготовлені українською стороною, місія включатиме також і міжнародний компонент, зокрема, гуманітарну допомогу, надану Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, США, ЄС, а також Росією.

Надходження в Україну гуманітарних вантажів здійснюватиметься у відповідності до законодавства України та міжнародного права, а також з дотриманням підходів, що застосовуються Міжнародним Комітетом Червоного Хреста та повністю поділяються Україною і усією світовою спільнотою. Логістичне супроводження Міжнародної місії гуманітарної допомоги, зокрема її доставка та розподіл, забезпечуватиметься представниками Міжнародного Комітету Червоного Хреста та України. При цьому важливо, що гуманітарна допомога розподілятиметься виключно серед цивільного населення Луганщини, яке вже протягом тривалого часу потерпає від дій незаконних збройних формувань та терору.

***

Заявление МИД Украины касательно направления гуманитарной помощи в Луганскую область

В связи со сложной гуманитарной и социальной ситуацией на Донбассе, Президент Украины Петр Порошенко выступил с инициативой о направлении в Луганскую область международной миссии гуманитарной помощи. Кроме грузов, подготовленных украинской стороной, миссия будет включать также и международный компонент, в частности, гуманитарную помощь, предоставленную Международным Комитетом Красного Креста, США, ЕС, а также Россией.

Поступления в Украину гуманитарных грузов будет осуществляться в соответствии с законодательством Украины и международного права, а также с соблюдением подходов, которые применяются Международным Комитетом Красного Креста и полностью разделяются Украиной и всем мировым сообществом. Логистическое сопровождение Международной миссии гуманитарной помощи, в частности ее доставка и распределение, будет обеспечиваться представителями Международного Комитета Красного Креста и Украины. При этом важно, что гуманитарная помощь будет распределяться исключительно среди гражданского населения Луганской области, которое уже долгое время страдает от действий незаконных вооруженных формирований и террора.

Останні заяви та коментарі

МЗС в соціальних мережах

     

> Всі акаунти в соцмережах


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 facts on Russian military aggression against Ukraine

 

On Ukraine in English

 

Inform about your experience with Ukrainian consul

 

Let my people go

 

 

Ukraine: Fight for Independence

 

Proof of Fakes