Міністерство закордонних справ України

Київ 19:33

Коментар МЗС України щодо оприлюднення Звіту Місії ОБСЄ з оцінки ситуації у сфері прав людини в Криму (укр./рос.)

17 вересня 2015, 19:51

17 вересня опубліковано звіт Місії з оцінки ситуації  у сфері прав людини в Криму Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ (БДІПЛ) і офісу Верховного комісара ОБСЄ з питань національних меншин (ВКНМ) за підсумками візиту в Україну 6-18 липня 2015 р. на ініціативне запрошення Уряду України.  

У звіті наголошується на радикальному погіршенні прав і свобод кримськотатарського населення та українців, які проживають в окупованому РФ Криму.

 Окремо привертається увага до існуючої практики окупаційної влади півострова до звинувачення проукраїнськи налаштованих громадян півострова в «екстремізмі і сепаратизмі», застосуванні примусового громадянства РФ, здійсненні морально-психологічного та політичного тиску, переслідуваннях і викраденнях кримських татар, українців та громадян півострова, які відкрито підтримують територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах.

Звіт представляє кричущі факти системних та масштабних порушень прав людини в Криму, зокрема, політично вмотивованих  переслідувань учасників «Євромайдану», викраденнях «кримською самообороною» політичних активістів, заборонах на в’їзд лідерам Меджлісу кримськотатарського народу, блокуванні перевезення більш ніж 4000 дітей, позбавлених батьківської опіки, на материкову Україну. 

Україна високо цінує внесок Місії БДІПЛ ОБСЄ та ВКНМ ОБСЄ у забезпечення неупередженої оцінки існуючих порушень прав і свобод людини в окупованому Криму.

Вимагаємо від РФ та окупаційної влади в Криму забезпечення повного і безперешкодного допуску міжнародних моніторингових місій та неурядових правозахисних організацій до кримського півострова, безумовного виконання РФ рекомендацій Звіту Місії.

Закликаємо РФ до здійснення практичних кроків, що продемонструють готовність Кремля повернутися до виконання своїх зобов’язань у відповідності до норм і положень міжнародного права та міжнародного гуманітарного права.

***

Комментарий МИД Украины относительно обнародования Отчета Миссии ОБСЕ по оценке ситуации в области прав человека в Крыму

17 сентября опубликован отчет Миссии по оценке ситуации в области прав человека в Крыму Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) и офисом Верховного комиссара ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств (ВКНМ) по итогам визита в Украину 6-18 июля 2015 г. на инициативное приглашение Правительства Украины.

В отчете отмечается радикальное ухудшение прав и свобод крымскотатарского населения и украинцев, проживающих в оккупированном РФ Крыму.

Отдельно обращается внимание на существующую практику оккупационных властей полуострова обвинения проукраински настроенных граждан полуострова в «экстремизме и сепаратизме», применения принудительного гражданства РФ, осуществления морально-психологического и политического давления, преследований и похищений крымских татар, украинцев и граждан полуострова, которые открыто поддерживают территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах.

Отчет представляет вопиющие факты системных и масштабных нарушений прав человека в Крыму, в частности, политически мотивированных преследований участников «Евромайдана», похищений «крымской самообороной» политических активистов, запретов на въезд лидерам Меджлиса крымскотатарского народа, блокирований перевозки более чем 4000 детей, лишенных родительской опеки, на материковую Украину.

Украина высоко ценит вклад Миссии БДИПЧ ОБСЕ и ВКНМ ОБСЕ в обеспечение объективной оценки существующих нарушений прав и свобод человека в оккупированном Крыму.

Требуем от РФ и оккупационной власти в Крыму обеспечение полного и беспрепятственного допуска международных мониторинговых миссий и неправительственных правозащитных организаций на крымский полуостров, безусловное выполнение РФ рекомендаций Отчета Миссии.

Призываем РФ к осуществлению практических шагов, которые продемонстрируют готовность Кремля вернуться к исполнению своих обязательств в соответствии с нормами и положениями международного права и международного гуманитарного права.

Останні заяви та коментарі

МЗС в соціальних мережах

     

> Всі акаунти в соцмережах


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 facts on Russian military aggression against Ukraine

 

On Ukraine in English

 

Inform about your experience with Ukrainian consul

 

Let my people go

 

 

Ukraine: Fight for Independence

 

Proof of Fakes