• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
 • Стара версія
Вакансії
Конкурси на зайняття посад
Тип вакансій
Структурний підрозділ
Період публікації
Статус вакансії

Код вакансії
281120191
Посада
Перший секретар відділу з питань співробітництва в політичній, безпековій і оборонній галузях
Управління консульського обслуговування Департаменту консульської служби
Дата публікації 20 листопада 2019
Прийом документів до 16 грудня 2019
Вимоги до кандидатів
Триває прийом документів Результат конкурсу

Конкурс на зайняття посади, ще триває

Код вакансії
281120191
Дата публікації 20 листопада 2019
Прийом документів до 16 грудня 2019
Вимоги до кандидатів

Конкурс на зайняття посади, ще триває

Код вакансії
281120191
Дата публікації 20 листопада 2019
Прийом документів до 16 грудня 2019
Вимоги до кандидатів
Конкурс завершено Результат конкурсу
Переможець конкурсу
Мороз Віталій Романович
Кількість балів
10,00
Другий за результатами кандидат
Васильєва Наталія Костянтинівна
Кількість балів
9,72
Завантажити ще
Визначення рівня володінням іноземними мовами

Відповідно до статті 13 Закону України «Про дипломатичну службу» однією з спеціальних вимог до осіб, які претендують на вступ на дипломатичну службу є володіння іноземними мовами в обсязі, необхідному для виконання посадових обов’язків.

Іноземні мови та обсяг (рівень володіння іноземною мовою), необхідний для виконання посадових обов’язків зазначаються в умовами проведення конкурсу.

Визначення рівня володіння іноземною мовою здійснюється Центром мовної підготовки Дипломатичної академії імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ України (ЦМП) відповідно до Порядку визначення рівня володіння іноземною мовою кандидатами на зайняття посад дипломатичної служби категорій «Б» і «В» та посадовими особами дипломатичної служби, затвердженого наказом Міністерства закордонних справ України від 21.11.2019  № 515, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.12.2019 за № 1250/34221.

Рівень володіння іноземною мовою також може бути підтверджено шляхом подання учасником оригіналу сертифіката, що посвідчує складання міжнародного іспиту (тесту) щодо володіння іноземною мовою, за умови наявності такого сертифіката у переліку.

Учасник, який має відповідний сертифікат, що посвідчує складання міжнародного іспиту (тесту) щодо володіння іноземною мовою, для зарахування визначеного цим документом рівня має пред’явити його оригінал.

Особливості конкурсу на зайняття посад дипслужби категорій «Б» і «В»

Особливості проведення конкурсу на зайняття посад дипломатичної служби категорій «Б» і «В», затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 728 «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби».

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі на зайняття посад дипломатичної служби категорій “Б” і “В”, замість заяви, передбаченої підпунктом 1 пункту 19 цього Порядку, подає заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 20.

Кандидати на зайняття посад дипломатичної служби категорій “Б” і “В” проходять тестування на знання законодавства та тестування на знання спеціального законодавства.

Тестування на знання спеціального законодавства проводиться з метою визначення рівня знань нормативно-правових актів, зазначених у компонентах відповідної вимоги до професійних знань кандидата, що пов’язані із виконанням завдань посадовою особою дипломатичної служби.

Кожен перелік тестових питань на знання спеціального законодавства та варіанти відповідей затверджуються МЗС та оприлюднюються на його офіційному веб-сайті. Зазначений перелік включає не менш як 100 питань на знання не більше п’яти нормативно-правових актів, які застосовуються для виконання завдань у відповідній сфері діяльності органів дипломатичної служби.

Кожне питання передбачає чотири варіанти відповіді, один з яких є правильним.

Під час проведення тестування на знання спеціального законодавства питання для кожного кандидата обираються автоматично з відповідного переліку тестових питань. Одне тестове завдання включає 25 тестових питань.

Час для проведення тестування на знання спеціального законодавства повинен становити не більше ніж 25 хвилин.

Результати тестування на знання спеціального законодавства можуть використовуватися протягом шести місяців з дня його проходження, у тому числі в день отримання таких результатів, під час участі кандидата в інших конкурсах, за умови відповідності переліку нормативно-правових актів, визначеного у компонентах відповідної вимоги. При цьому кандидат зобов’язаний з’явитися під час проходження етапу тестування у визначений конкурсною комісією час для надання доступу адміністратору до результатів тестування.

За результатами проходження тестування на знання спеціального законодавства виставляються такі бали:

1. для посад категорії «Б»:

 • 2 бали — кандидатам, які відповіли правильно на 22 питання тестового завдання i більше;
 • 1 бал — кандидатам, які відповіли правильно на 17—21 питання тестового завдання;
 • 0 балів — кандидатам, які відповіли правильно на 16 і менше питань тестового завдання;

2. для посад категорії «В»:

 • 2 бали — кандидатам, які відповіли правильно на 20 питань тестового завдання i більше;
 • 1 бал — кандидатам, які відповіли правильно на 15—19 питань тестового завдання;
 • 0 балів — кандидатам, які відповіли правильно на 14 і менше питань тестового завдання.

Кандидати, які за результатами проходження тестування на знання спеціального законодавства набрали 0 балів, а також кандидати, які не з’явилися для його проходження протягом часу, передбаченого для тестування всіх кандидатів, вважаються такими, що не пройшли конкурс. Такі кандидати не допускаються до чергового етапу конкурсу.

Кандидати, які набрали від 1 до 2 балів, вважаються такими, що пройшли тестування на знання спеціального законодавства та допускаються до наступного етапу конкурсу - визначення рівня володіння іноземною мовою.

Визначення рівня володіння іноземною мовою – здійснюється Центром мовної підготовки Дипломатичної академії імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ України, відповідно до порядку, затвердженого МЗС.

За результатами визначення рівня володіння іноземною мовою відповідно до глобальної шкали Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти встановлюються такі рівні володіння іноземною мовою: «А1», «А2», «В1», «В2», «С1», «С2». Нульовий рівень володіння іноземною мовою “F” встановлюється кандидатам, які володіють іноземною мовою в обсязі, що не є достатнім для визначення рівня.

За результатами визначення рівня володіння іноземною мовою виставляються такі бали:

 • 2 бали — кандидатам, рівень володіння іноземною мовою яких є вищим, ніж зазначений у компоненті відповідної вимоги;
 • 1 бал — кандидатам, рівень володіння іноземною мовою яких відповідає зазначеному у компоненті відповідної вимоги;
 • 0 балів — кандидатам, рівень володіння іноземною мовою яких є нижчим, ніж зазначений у компоненті відповідної вимоги.

Рівень володіння іноземною мовою може бути підтверджений шляхом подання кандидатом сертифіката, що посвідчує складення міжнародного іспиту (тесту) щодо володіння іноземною мовою, за умови наявності такого сертифіката у переліку, який визначається МЗС та оприлюднюється на його офіційному веб-сайті.

Кандидату, який під час подання документів для участі у конкурсі надав копію відповідного сертифіката та до проходження етапу визначення рівня володіння іноземною мовою пред’явив його оригінал, зараховується визначений цим сертифікатом рівень володіння іноземною мовою.

Кандидати, які за результатами визначення рівня володіння іноземною мовою набрали 0 балів, а також кандидати, які не з’явилися для його визначення протягом часу, передбаченого для проходження цього етапу конкурсу, вважаються такими, що не пройшли конкурс. Такі кандидати не допускаються до наступного етапу конкурсу.

Перед проведенням співбесіди з членами конкурсної комісії МЗС формується попередній рейтинг кандидатів за результатами пройдених етапів конкурсу.

До співбесіди допускаються не більше семи кандидатів, які мають найвищий попередній рейтинг, а також кандидати, які мають такий самий попередній рейтинг як сьомий кандидат.

Загальна кількість балів кандидата на зайняття посад дипломатичної служби категорій «Б» і «В», визначається шляхом додавання середніх балів за кожною окремою вимогою та балів за результатами тестування на знання законодавства, тестування на знання спеціального законодавства та визначення рівня володіння іноземною мовою.

Тестові питання на знання спеціального законодавства

Відповідно до пункту 92 «Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» передбачено, що кандидати на зайняття посад дипломатичної служби категорій «Б» і «В» проходять, крім тестування на знання законодавства, тестування на знання спеціального законодавства.

Перелік тестових питань на знання спеціального законодавства та варіанти відповідей затверджені наказом МЗС від 25.11.2019 №525:

 • тестові питання та варіанти відповідей для оцінки знання спеціального законодавства під час проведення конкурсу на зайняття посад фахівців з питань реформ категорій «Б» та «В» в апараті МЗС  та посад дипломатичної служби категорії «Б» (Додаток 1);
 • тестові питання та варіанти відповідей для оцінки знання спеціального законодавства під час проведення конкурсу на зайняття посад дипломатичної служби категорії «В» з виконанням дипломатичних функцій (Додаток 2);
 • тестові питання та варіанти відповідей для оцінки знання спеціального законодавства під час проведення конкурсів на зайняття посад дипломатичної служби категорії «В» з виконанням консульських функцій (Додаток 3);
 • тестові питання та варіанти відповідей для оцінки знання спеціального законодавства під час проведення конкурсів на зайняття посад дипломатичної служби категорії «В» з виконанням функцій адміністративно-технічного забезпечення діяльності органів дипломатичної служби у консульській, фінансовій, адміністративно-господарській сферах та сфері діловодства (Додаток 4).
Нормативна база
 1. Закон України «Про державну службу».
 2. Закон України «Про дипломатичну службу».
 3. Положення про обслуговуючий персонал системи органів дипломатичної служби України.
 4. Постанова КМУ «Про затвердження розмірів компенсаційних виплат в іноземній валюті на місяць працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження».
 5. Постанова КМУ « Про затвердження Порядку оплати працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження, та членам їх сімей витрат, пов’язаних з наданням медичної допомоги або медичним страхуванням»
 6. Наказ від 29.01.2020 №43 «Щодо переліку експертів у сфері зовнішніх зносин».
 7. Наказ від 23.04.2020 №179 «Про скасування конкурсу на зайняття посад дипломатичної служби».
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux