• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи
Опубліковано 25 жовтня 2019 року о 13:02

Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи (далі – Конгрес) є консультативним органом Ради Європи, який діє з 1994 року. Він представляє інтереси органів місцевих і регіональних влад 47-и держав-членів Ради Європи.

Пріоритетами Конгресу є зміцнення та захист інтересів органів місцевих і регіональних влад, забезпечення їх участі у процесах європейської інтеграції, моніторинг дотримання державами-членами Ради Європи положень Європейської хартії місцевого самоврядування та спостереження за місцевими та регіональними виборами, які відбуваються в цих країнах.

Конгрес:

 • представляє інтереси європейських регіонів та муніципалітетів;
 • є форумом, на якому представники місцевих або регіональних влад обговорюють спільні проблеми, обмінюються досвідом та ознайомлюють уряди зі своїми поглядами;
 • консультує Комітет міністрів та Парламентську асамблею РЄ з усіх аспектів розвитку та реалізації місцевої і регіональної політики;
 • тісно взаємодіє з національними та міжнародними організаціями, що представляють місцеві і регіональні влади;
 • організує публічні обговорення та конференції на місцевому і регіональному рівнях в усіх державах - членах Ради Європи з метою активного залучення до цього громадськості, участь якої залишається важливою для встановлення справжньої демократії;
 • готує регулярні доповіді щодо стану місцевої та регіональної демократії в кожній з держав – членів Організації та країнах, що є кандидатами на вступ; крім того, Конгрес спостерігає за проведення місцевих і регіональних виборів в цих країнах.


Співпраця України з Конгресом місцевих і регіональних влад Ради Європи


У рамках виконання своїх статутних функцій Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи  (далі – КМРВ, https://www.coe.int/en/web/congress)  здійснює моніторинг виконання державами-членами РЄ Європейської хартії місцевого самоврядування, а також спостереження за місцевими й регіональними виборами у цих країнах. Ці два напрями є основними у співпраці КМРЄ з Україною та обумовлюють зміст й тональність розгляду пов’язаних з Україною питань у рамках цього консультативного органу Ради Європи.

З початку перших циклів моніторингу стану місцевої й регіональної демократії в Україні у 1999 р. КМРВ закликав Уряд нашої країни здійснити реформу місцевого самоврядування. Про необхідність ухвалення відповідного законодавства, яке б відповідало принципам Європейської хартії місцевого самоврядування, йшлося й в ухваленій того ж року Резолюції Парламентської Асамблеї РЄ 1179 (1999) (http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=16671&lang=en) щодо стану виконання Україною зобов’язань як держави-члена РЄ. Питання реформи місцевого самоврядування, яка призведе до децентралізації влади в Україні, було одним з основних під час термінових дебатів КМРВ щодо ситуації в Україні 25 березня 2014 р.

Внесення змін до Конституції України в частині децентралізації влади з  урахуванням усіх наявних напрацювань КМРВ є одним із найбільш актуальних для нашої держави та КМРВ напрямів співпраці, особливо через військову агресію РФ на Донбасі.

У рамках моніторингу КМРВ виконання нашою державою зобов’язань за Європейською хартією місцевого самоврядування відбулася низка моніторингових візитів в Україну. За результатами одного з таких візитів 21-23 травня 2012 р. та 22-23 квітня 2013 р. (у два етапи) КМРВ 31 жовтня 2013 р. ухвалив Доповідь та Рекомендацію «Місцева та регіональна демократія в Україні» (https://rm.coe.int/local-and-regional-democracy-in-ukraine-recommendation-mr-marc-cools-b/168071a834), в яких містяться аналіз стану та проблемних питань місцевої та регіональної демократії в Україні, а також пропозиції щодо їх вирішення, зокрема шляхом якнайшвидшої реалізації реформи місцевого самоврядування. У червні 2014 р. розпочалося пост-моніторингове співробітництво КМРВ з Україною, яке завершилося підписанням 20 травня 2015 р. Дорожньої карти для України (https://rm.coe.int/168071b522), спрямованої на імплементацію рекомендацій КМРВ щодо місцевого та регіонального врядування.

У ході останнього моніторингового візиту делегації КМРВ в Україну 4-6 березня 2020 р. відбулася низка зустрічей з представниками українських центральних, місцевих органів державної влади, незалежних установ (зокрема, Офісу Президента України; Верховної Ради України; міністерств фінансів й розвитку громад та територій; Київської міської адміністрації; Асоціацій районних та регіональних влад, українських міст, сільських та селищних рад, об’єднаних територіальних громад тощо), а також академічних кіл й акредитованого в Україні дипкорпусу. За підсумками згаданого візиту Спецдоповідачі щодо України – представниці Норвегії та Австрії – підготували звіт про стан місцевої та регіональної демократії в Україні. 17 вересня 2020 р. Моніторинговий комітет КМРВ ухвалив цей документ та проєкт відповідної рекомендації Уряду України. Обидва документи обговорюватимуться на одній із наступних сесій КМРВ (восени 2021 р. чи навесні 2022 р.).

Конструктивною є співпраця у сфері здійснення спостереження за місцевими виборами в Україні, яке, на запрошення Уряду України, здійснила делегація КМРВ 25 травня 2014 р., 25 жовтня 2015 р., а також 25 жовтня 2020 р. (дистанційно). В оприлюдненому 27 листопада 2020 р. на сайті РЄ прес-релізі https://search.coe.int/directorate_of_communications/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a07ec1 щодо ухвалення Бюро КМРВ інформаційної доповіді за підсумками процедури дистанційного спостереження за виборами 25 жовтня 2020 року, зокрема, визнані надзвичайні обставини, за яких було проведено зазначені вибори, які, окрім пандемії COVID-19, обумовлені й триваючими процесами децентралізації та конституційної реформи, а також нещодавніми поправками до Виборчого кодексу України, які докорінно змінили виборчу систему. Позитивно відзначене виконання попередніх рекомендацій Конгресу, зокрема щодо надання внутрішньо переміщеним особам (ВПО) права голосу за місцем їхнього нинішнього проживання. Втім, висловлено жаль, що цим правом скористалася невелика кількість виборців. Їхня низька явка на вибори пов’язується із санітарною кризою через розповсюдження пандемії COVID-19, браком навчання виборців та простих процедур реєстрації, зокрема ВПО.

У доповіді висловлено занепокоєння щодо неможливості незалежних кандидатів висувати свої кандидатури й балотуватися у муніципалітети з населенням більше 10 000 осіб, у зв’язку з чим влада України закликалася ретельно вивчити цю ситуацію до наступних місцевих виборів. У прес-релізі зазначалося, що Конгрес продовжуватиме політичний діалог з українською владою й використовуватиме згадану інформаційну доповідь як основу для розвитку співробітництва з Україною, зокрема щодо виборчих процесів та забезпечення права голосування на місцевому рівні. Підкреслюється також, що процедура дистанційного спостереження Конгресу за виборами була застосована у виключному порядку через розповсюдження пандемії COVID-19, не є заміною фізичної участі делегації Конгресу у спостереженні за виборами на місцях й не буде такою заміною у майбутньому.

З початку агресії РФ проти України та окупації Росією Автономної Республіки Крим КМРВ зайняв чітку та послідовну позицію на підтримку територіальної цілісності України. 25 березня 2014 р. була ухвалена Декларація КМРВ (https://coe.mfa.gov.ua/en/news/20598-kongres-radi-jevropi-zasudzhuje-rosijsyku-aneksiju-krimu-ta-sevastopolyu ), в якій не визнається проведений 16 березня 2014 р. т.зв. референдум щодо АР Крим, засуджується використання РФ військової сили для зміни кордонів та висловлюється підтримка територіальної цілісності та суверенітету України.

16 жовтня 2014 р. у рамках чергової сесії КМРВ відбулися дебати на тему «Сепаратистська напруга в Україні та сусідніх країнах», за підсумками яких переважною більшістю голосів було ухвалено однойменну Декларацію (https://rm.coe.int/168071a885). У цьому документі КМРВ засуджує військове втручання Росії на сході України (й, у такий спосіб, фактично визнає факт такого втручання), а також усі форми тиску РФ на сусідні країни; констатує, що безпека всього континенту опинилась під серйозною загрозою через постійні порушення РФ міжнародного права, норм та принципів Ради Європи; наголошує, що збройний сепаратизм, який підтримується найманцями та інтервенцією іноземних збройних сил, суперечить принципам, які обстоюються КМРВ.

29 жовтня 2019 р. КМРВ ухвалив Резолюцію «Роль місцевих та регіональних влад у захисті внутрішньо переміщених осіб» (https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168097f950), одним із спецдоповідачів якого виступив представник України О.Сєнкевич (Миколаївський міський голова). Резолюція визначає, що причиною виникнення близько 1,7 млн ВПО у Україні є незаконна анексія Криму Росією, а також іноземне військове втручання на сході України. Крім того, інформація щодо практики та політики України щодо захисту й підтримки ВПО були відображені у тематичному посібнику із захисту прав людини “Congress Handbook on Human Rights” (https://rm.coe.int/the-congress-human-rights-handbook-vol-1-en/168098b094).

У рамках Плану дій Ради Європи для України на 2018-2021 роки (продовжений до 2022 року) (https://rm.coe.int/prems-196917-gbr-1501-action-plan-ukraine-2018-2021-couv-bat-a4-web/1680794dc5) КМРВ сприяє реалізації проекту "Посилення демократії та довіри на місцевому рівні в Україні", що має на меті покращити якість місцевої демократії в Україні шляхом зміцнення інституційних структур та підтримки органів місцевого самоврядування та їхніх національних асоціацій у діяльності, спрямованій на запровадження принципів етики в процесі прийняття рішень, а також підтримки більш інклюзивного, прозорого, підзвітного та орієнтованого на громадян місцевого урядування. 

Позитивною є співпраця на рівні секретаріату КМРВ та ППУ при РЄ у Страсбурзі, зокрема між Постпредом України Б. І. Тарасюком та Генеральним секретарем КМРВ А. Кіфером. Генсеком Конгресу особисто та секретаріатом КМРВ надавалася суттєва підтримка під час формування національної делегації України на 2021-2026 роки. Під час 1397-го засідання Комітету міністрів Ради Європи 3 березня 2021 р. А. Кіфер, звітуючи про діяльність Конгресу за період з липня 2020 р. до лютого 2021 року, зробив окремий наголос на продуктивній співпраці з Україною, зокрема у контексті здійснення моніторингу виборів в Україні у жовтні 2020 року, залучення до виконання Плану дій Ради Європи для України, а також діяльності із забезпечення належної імплементації Європейської хартії про місцеве самоврядування. А. Кіфер позитивно відзначив важливе значення, яке надається українською владою виконанню положень цього міжнародного документу. Він також подякував за можливість взяти участь у «великій національній події» із започаткування Конгресу місцевих та регіональних влад України, а також всеохоплюючого процесу розробки нового муніципального кодексу. Постпред України, у свою чергу, також позитивно оцінив результати співпраці нашої держави з Конгресом місцевих і регіональних влад України. Відзначалася всебічна допомога, що надається Конгресом Україні, зокрема, в питаннях реформи місцевого самоврядування та формування нової делегації України у Конгресі. Постпред України подякував А. Кіферу за його визнання успіху реформи децентралізації в Україні, про що Генсекретар Конгресу заявив 25 лютого 2021 р. під час засідання Ради розвитку громад та територій України під головуванням Президента України. Позитивно відзначена підтримка, що надавалася Генсеком під час створення Конгресу місцевих та регіональних влад України як дорадчого органу при Президентові України, який є корисним інструментом співпраці між центральним урядом та місцевою владою. Було підкреслено, що Україна покладається на досвід і технічну допомогу Конгресу з огляду на взаємозалежність значною мірою успіху європейської інтеграції України та проведення ефективних місцевих трансформацій.

Національна делегація України у КМРВ на 2021-2026 рр., склад якої затверджений Указом Президента України 54/2021 та Указом Президента України №98/2021 представлена 12-ма представниками України та 12-ма їхніми заступниками (порівно у Палаті місцевих влад та Палаті регіонів КМРВ). Делегацію очолює депутат Київської міської ради Пашинна Лілія Василівна. Секретар делегації – Анастасія Яковенко. Термін повноважень делегації розпочався 23 березня 2021 року.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux